Kuntalaisten

Hyvinvoinnin edistäminen

Kunta luo itse tulevaisuuttaan: se muokkaa toiminnoillaan, teoillaan ja valinnoillaan toimintaympäristöään ja sen kehitystä. Itsehallinnolliset kunnat edistävät paikallista yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa. 
Hyvinvointi on olennaisella tavalla kytköksissä elinvoimaan. Hyvinvoivat kuntalaiset ovat myös elinvoimaisen kunnan edellytys. Kuntalaisten toimivat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet lisäävät hyvinvointia. 

Kuntalaiset huolehtivat omasta ja lähiyhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä voimavarojensa puitteissa niin pitkään kuin mahdollista. Kunnan asukkaat ovat itse edistämässä hyvinvointia yhteisöissään.

Kuntalainen, hänen tarpeensa ja hyvinvointinsa on kaiken tekemisen keskiössä. Yhteisöllinen välittäminen, turvallisuuden tunne ja ihmisten vaikuttamismahdollisuudet korostuvat. Kuntalaisten turvallisuuden tunne muodostuu liikennejärjestelyistä, rikollisuuden ehkäisemisestä, hyvästä ilmanlaadusta sekä elinympäristön puhtaudesta ja rauhallisuudesta. Turvallisuutta luovat myös riittävät ja laadukkaat palvelut, tietoturvalliset sähköiset palvelut, yhteisöllisyys ja turvaverkostot sekä turvallinen työympäristö.

Kunta edistää omalta osaltaan kuntalaisten hyvinvointia. Kunta tarjoaa mahdollisuuksia aktiiviseen ja hyvinvoivaan elämään turvallisessa ja viihtyisässä elinympäristössä. Kunnat huolehtivat puhtaasta ja terveellisestä asuinympäristöstä sekä monipuolisista harrastusmahdollisuuksista.

Hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on laaja ja edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä. Kuntalaisten hyvinvointi on yhteydessä koulutukseen, liikunta-, ruoka- ja kulttuuripalveluihin, kaavoitukseen, vesihuoltoon, ympäristön tilaan, liikennejärjestelyihin sekä moniin muihin kunnan hoitamiin tehtäviin.

Kunnan kumppaneita hyvinvoinnin edistämisessä ovat vapaaehtoiset, yhteisöt, järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Kunnat tukevat erilaisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka järjestävät kuntalaisille muun muassa aktiviteetteja ja tapahtumia.

Kunnan hyvinvointityön ja -tekojen kirkastaminen on tarpeen. Poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön lujittaminen, eri ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen sekä hyvinvointia edistävän ympäristön luominen ovat seuraavina vuosina työn alla. Kunta koordinoi myös tulevaisuudessa toimia kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi alueellaan. Jatkossa kunta toimii mahdollistajana ja koordinoijana myös muiden toimijoiden hyvinvointitoiminnalle.

Mitä kunta tekee tulevaisuudessa 
 

Tulevaisuuden hyvinvoinnin edistämisessä on oleellista, että kuntien ja maakuntien välillä sovitaan yhteistyöstä ja yhteisistä toimintatavoista asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja seurannaksi. Samaan aikaan rakennetaan kunnan ja maakunnan hyvinvointipalveluiden ammattilaisten sekä kunnan, maakunnan, yhdistysten ja yritysten välistä yhteistyötä.

 

Tukea ja tietoa hyvinvoinnin edistämisestä

HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN TAUSTA JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Koontisivut

Julkaisut

Sivut

 

HYVINVOINTIJOHTAMINEN

Verkkokoulutus

Julkaisut

Sivut

OSALLISUUS

Julkaisut

VAIKUTUSTEN ENNAKKOARVIOINTI JA ENNAKOINTI

Julkaisut

Sivut

 

MUUT

Sivut

Video: Mikä ihmeen hyvinvointi?

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan tärkein tehtävä. Hyvinvoinnin edistäminen on päätöksiä esimerkiksi kaavoituksesta, katujen hiekoituksesta, luokkakoosta tai uimahallin lippujen hinnoista.

narrow

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektin haastattelututkimuksen tulokset

Hyvinvoinnin edistäminen - kuntien nykytilanne sekä näkemyksiä tulevaan

narrow

Turvallisuus kuntalaisten arjessa

Turvallisuus koostuu monesta asiasta ja niin kunnilla kuin kuntalaisillakin on mahdollisuus tehdä paljon arjen turvallisuuden eteen. Videolla Kuntaliiton pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo ja KUJA2-projektin projektipäällikkö Aki Pihlaja pohtivat mitkä asiat turvallisuuteen ja

lateral-image-right

Elinympäristö hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektin vlogi: Erityisasiantuntija Tarja Hartikainen Kuntaliitosta kertoo, miten kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen otetaan huomioon, tulevaisuuden kunnan rakennettua ympäristöä suunniteltaessa.

lateral-image-left

Kuntalaisille hyvinvointia liikunta- ja nuorisopalveluilla

Kunnat käyttävät miljardi euroa vuodessa liikuntapalveluihin. Liikunta- ja nuorisopalvelujen merkitys kasvaa yhä, sanoo erityisasiantuntija Kari Sjöholm Kuntaliitosta.

lateral-image-right
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista