Kielletyt kilpailunrajoitukset

Kartellit ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Kilpailulain perusteella kartellit ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ovat kiellettyjä. 

Kilpailulaki korvasi kilpailunrajoituslain vuonna 2011.

Uusi kilpailulaki tarvittiin, koska kilpailunrajoituslain rakenne, käsitteistö ja säännösten sijoittelu laissa ei ollut kaikin osin looginen ja selkeä.

Keskeisimmät uudistukset koskivat:

 • seuraamusjärjestelmää,
 • vahingonkorvausta,
 • kilpailuasioissa noudatettavaa menettelyä sekä
 • yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti työryhmän valmistelemaan kilpailulain uudistamista. Ryhmän toimikausi oli 1.9.2015–28.2.2017.

Lisää aiheesta

Asfalttikartelli

Puukartelli

Lainsäädäntöä:

Tutustu myös:

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Pirkka-Petri Lebedeff

Pirkka-Petri Lebedeff

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2773, +358 500 482 016
Vastuualueet
 • kuntakonserni ja sen ohjaus
 • kunnat ja markkinat
 • kilpailuneutraliteetti
 • yhtiöoikeus
 • sopimusoikeus
 • vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeus
 • konkurssioikeus
 • oikeudenkäynteihin liittyvä ohjaus ja neuvonta