Yhtiöt

Kunnat järjestävät yhä enenevässä määrin palveluja osakeyhtiömuodossa. 

​Kuntaliiton asiantuntijat valvovat kuntien etua lainsäädännön valmistelussa, kouluttavat mm. hyvästä hallinto- ja johtamistavasta kuntakonsernissa, laativat kuntia ja kuntien tytäryhtiöitä palvelevia julkaisuja, neuvovat lainopillisissa kysymyksissä sekä avustavat kuntia omistajaohjauksessa ja hallitustyöskentelyssä.

Lisää aiheesta

tags
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa sopimus-, vahingonkorvaus- ja yhtiöoikeudelliset sekä maanvuokraa ja kiinteistökauppaa koskevissa kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.