Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisu

Asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu on syrjintää

Eduskunnan oikeusasiamies on ratkaisussaan (EOAK/4122/2016) katsonut, ettei yhdenvertaisuuslain voimaantulon jälkeen ole mahdollista kohdella muiden kuntien asukkaita eri tavalla terveyskeskusmaksuja määrättäessä. Oikeusasiamies antoi 26.10.2017 ratkaisunsa kanteluun, joka koski Helsingin kaupungin käytäntöä periä ulkopaikkakuntalaisilta maksu terveyskeskuslääkärin vastaanotosta. Helsinki ei peri omilta kuntalaisiltaan maksuja terveyskeskuslääkärikäynneistä.

Oikeusasiamies on ratkaisussaan viitannut Terveydenhuoltolain 48 §:ään, jonka mukaan henkilö voi valita terveyskeskuksen palvelut mistä kunnasta tahansa. Hoitovastuu siirtyy tuolloin valitun kunnan terveyskeskukselle.

Oikeusasiamies on todennut, että asuinpaikkaan perustuva erilainen kohtelu merkitsee yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaan syrjintää ”muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Lisäksi oikeusasiamies on katsonut, että kysymys on myös yhdenvertaisuuslain 10 §:ssä tarkoitetusta välittömästä syrjinnästä, koska ulkopaikkakuntalaisia kohdellaan ”henkilöön liittyvän syyn perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu, kohdellaan tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa”.

Oikeusasiamies toteaa, että käyttäessään vallinnanvapautensa perusteella Helsingin terveyskeskuksen palveluita, jolle vastuu hänen hoidostaan on siirtynyt, ulkopaikkakuntalainen on vertailukelpoisessa asemassa kaupungin omiin asukkaisiin nähden.

Aiheesta lisää

Teksti: lakimies Kai Ketelimäki

tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
hallintolakimiehet

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Lakiasiat
Tiimi
Palvelusähköpostit