Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Kuntaliitolta kirjallista lausuntoa koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 74/2022). Asiantuntijoita pyydetään keskittymään lausunnoissaan HE:n oppilaita ja opiskelijoita sekä

Kuulemisen aiheena on vuoden 2022 toisen lisätalousarvion opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokka, erityisesti lasten ja nuorten tukipaketti ja sen riittävyys mm. koronasta aiheutuneen oppimisvajeen paikkaamiseen sekä mitä toimia tarvittaisiin ukrainalaisten lasten saamiseksi varhaiskasvatuksen

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua Euroopan komission 14.7.2021 antaman ehdotuksen (COM (2021) 568 final) ilmastotoimia koskevan sosiaalirahaston perustamisesta (U 61/2021 vp) koskevaa jatkokirjelmää. Päästökaupan laajentamisen vaikutukset ymmärrettävä paremmin Ehdotetun sosiaalirahaston

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta varhaiskasvatuksen tasa-arvosuunnittelun osalta. Kuntaliitto toteaa, että sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen suunnitelmallisesti opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on hyvä ja

Esitys liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman toteuttamiseen. Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen ja työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin. Syyskuussa 2020 pidetyn hallituksen budjettiriihen päätösten mukaan hallitus tekee