Luottamushenkilöjohtaminen

Poliittinen johtaminen kuuluu kunnan johtaville luottamushenkilöille. Luottamushenkilöiden johtamistyössä korostuu strateginen johtaminen ja siihen liittyvä tavoitteiden asettaminen, päätöksenteko ja arviointi. Luottamushenkilöjohtajuudessa korostuu kunnan tahdon määrittely ja vastuu kuntalaisille.

Valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat tai pormestari ovat keskeisessä roolissa kunnan poliittisessa johtamisessa. He johtavat poliittista prosessia, pitävät yhteyttä kuntalaisiin ja muihin sidosryhmiin ja seuraavat asioiden valmistelua. He omalla toiminnallaan vaikuttavat kunnan avoimeen ja vuorovaikutukselliseen toimintakulttuuriin ja luottamuksen ilmapiiriin.

Puheenjohtajat

Poliittisia johtajia kunnassa ovat valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Kunta voi päättää, että joku tai jotkut puheenjohtajat toimivat kokopäiväisesti tai osa-aikaisesti luottamustoimessaan. Näin voidaan vahvistaa poliittista johtamista kunnassa. 

Kokopäiväiset ja osa-aikaiset luottamushenkilöjohtajat ovat yleistymässä etenkin suurissa tai keskisuurissa kunnissa.

Pormestari

Valtuusto voi valita kunnanjohtajan sijasta kunnan hallinnon johtamiseen myös pormestarin. Pormestari on kunnan luottamushenkilö ja hän toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Pormestari on kunnan hallintoa, talouden hoitoa ja muuta toimintaa johtavana vaihtoehto kunnanjohtajalle. 
Pormestarin lisäksi kunnassa voi olla apulaispormestareita. Myös apulaispormestarin valitsee valtuusto.

Jarkko Majava

Jarkko Majava

Kehityspäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntajohtaminen, demokratia ja kestävä kehitys
+358 9 771 2860, +358 50 3252306
Vastuualueet
  • kuntajohtaminen
  • julkisen hallinnon strategia
  • USO 6 Kestävä kuntajohtaminen -verkostoprojekti