Maakuntien liitot

Maakunnan liiton rahoitus ja organisaatio

Maakuntien liitot ovat jäsenkuntiensa muodostamia kuntayhtymiä. Jäsenkunnat rahoittavat pääosin niiden toiminnan. Jäsenmaksut yhteensä ovat vuositasolla (v. 2017) noin 51,2 milj. euroa.

Rahoitus

Jäsenkunnat rahoittavat pääosin liittojen toiminnan. Lähinnä alueiden elinkeinotoiminnan omehtoiseen kehittämiseen liitot saivat vuosittain valtion talousarviossa osoitetun ja sitomattoman maakunnan kehittämisrahan. Tämä rahoitusmuoto on pikkuhiljaa hiipunut ja vuoden 2015 talousarvioon sitä ei enää sisällytetty. 

Organisaatio

Maakuntavaltuusto
 

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Kooltaan suurin valtuusto on Varsinais-Suomen liitossa, 101 jäsentä, kun taas pienimmissä on noin 30 jäsentä. Kukin kunta valitsee jäsenensä maakuntavaltuustoon maakunnan liiton perussopimuksessa sovitulla tavalla. Maakuntavaltuustot kokoontuvat yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Maakuntahallitus

Liiton asian valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelimenä on maakuntavaltuuston valitsema alueen poliittisia voimasuhteita edustava hallitus. Kooltaan suurin hallitus on Varsinais-Suomen liitossa (19 jäsentä) ja pienin Etelä-Karjalassa (9 jäsentä). Hallitukset pitävät kokouksiaan yleensä kerran kuukaudessa.

Maakunnan yhteistyöryhmä eli MYR

MYR:n tehtävät perustuvat lakiin alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoimisesta. Tärkein tehtävä MYR:llä on EU-ohjelmien valmistelu sekä täytäntöönpanoon liittyvä EU-varojen ohjaus sekä rahoituslausunnot eri hankkeista.  Kansallisen aluepolitiikan osalta tärkein tehtävä on osallistua maakuntaohjelman valmisteluun ja toteutukseen. 

Maakunnan liiton toimisto

Hallituksen apuna toimii liiton toimisto. Toimistoa johtaa maakuntajohtaja, joka toimii esittelijänä hallituksen kokouksissa ja on muun henkilöstön esimies.

Vuonna 2013 liitojen kokonaishenkilöstö oli n. 690, joista oli määräaikaisia ja projektihenkilöitä on n. 220. Henkilöstöllä on monipuolinen koulutus ja pitkäaikainen kokemus alansa tehtäviin. Yli puolet on suorittanut akateemisen loppututkinnon ja joka liitossa on huolehdittu henkilöstön kielitaidon kohottamisesta kansainvälisten yhteyksien edellyttämälle tasolle.

Uudelle rakennerahastokaudelle siirryttäessa (2014-2020) EU-rahoituksen ja teknisen tuen vähentyessä henkilöstön määrää joudutaan tarkistamaan alaspäin.

Mies tekemässä puutöitä

Maakuntien liitot

Manner-Suomessa ​on 18 maakuntaa. Maakunnan liitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, joihin kaikki alueen kunnat kuuluvat. Liitoilla on kaksi lakisääteistä päätehtävää: alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus.

lateral-image-left
tags