Maakuntien liitot

Maakuntakaavoitus

Maakuntakaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). Maakuntakaavassa esitetään alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä tarpeelliset aluevaraukset maakunnan kehittämisen kannalta. Yleispiirteinen maakuntakaava ohjaa jäsenkuntien omaa ja tarkempaa kaavoitusta (yleis-, asema- ja rantakaavat) sekä valtion viranomaisten alueidenkäytön suunnittelua ja toteutusta maakunnassa (esim. liikenneverkko- ja muuta infrastruktuuria).

​Maakuntakaavalla sovitetaan yhteen Valtioneuvoston hyväksymät 4-vuotiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Samalla sovitetaan yhteen mm. elinkeinoelämän ja ympäristönsuojelun tarvitsemat aluevaraustarpeet. Maakunnallisen aluevaraus- ja infratruktuurisuunnittelun keskeisiä tarkastelukulmia ovat ihminen, luonto, rakennettu asuin- ja työympäristö, liikenne, energia ja kestävä kehitys niin kansallisesta kuin EU:n näkökulmasta. 

Mies tekemässä puutöitä

Maakuntien liitot

Manner-Suomessa ​on 18 maakuntaa. Maakunnan liitto on alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, joihin kaikki alueen kunnat kuuluvat. Liitoilla on kaksi lakisääteistä päätehtävää: alueiden kehittäminen ja maakuntakaavoitus.

lateral-image-left
tags
Johanna Viita

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Viita
Kehityspäällikkö, maakunta-asiat

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2521
Kännykkä
+358 40 753 0630
Vastuualueet
  • Maakuntien edunvalvonta
  • maakuntajohtajien kuukausikokoukset
  • maakuntien liittojen puheenjohtajien kokoukset
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Alueet ja yhdyskunnat
Tiimi
Alueet ja elinkeinot