#KUNTAMATKALLA

Matkaopas kuntien muutokseen

Kunnissa tapahtuu nyt paljon ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Matkaamme kohti asiakas- ja yhteisölähtöisempää toimintaa. Etsimme elinvoimaa, hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Tehostamme toimintaa brändilupausten ja mainosvideoiden taustalla. Kunta on aidosti asukkaita ja koko yhteisöä varten. Millaisia haasteita ja tekemistä tämä tarkoittaa käytännön johtamiselle ja toimintatavoille?

Tästä muutoksesta – kokemuksista ja suunnitelmista – kertoo #KUNTAMATKALLA - Matkaopas kuntien muutokseen.

#Kuntamatkalla on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön. Matkaopas on tehty yhteistyössä matkakohteiden kanssa. Opas tuo esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Matkaoppaan toinen numero ilmestyy syksyllä 2019! Sitä odotellessa suosittelemme silmäilemään syksyllä -18 ilmestyneen ensimmäisen numeron. 

Pysy mukana matkassa seuraamalla matkaoppaan nettisivuja, kirjoitussarjaa sekä Twitteriä tunnisteella #kuntamatkalla.

tags
Hilkka Kemppi

Kuntajohtajan tärkein tehtävä on rakentaa luottamusta

Ne kunnat onnistuvat, joilla on uskallusta ajatella riittävän kauas ja kunnianhimoisesti.
narrow
Demokratiapäivä 9.10.2019

Demokratiapäivä 2019

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, valtionhallinnon edustajille sekä kansalaisyhteiskunnan edustajille. Ilmoittautuminen viimeistään 1.10.
narrow

Taitavaa johtajuutta metsästämässä

Mikä on taitavaa johtamista muuttuvassa toimintaympäristössä? Kunnassa tarvitaan monenlaista johtajuutta, eikä se tee johtajana toimimisesta yhtään helpompaa.
narrow

Luottaako päättäjä kuntalaiseen?

Puhumme usein, että kuntalaiset eivät luota poliittisiin päättäjiin. Politiikka koetaan salamyhkäiseksi ja pienten piirien jutuksi. Mutta mitä jos kääntäisimme jutun toisinpäin kysymällä luottavatko päättäjämme kuntalaisiin.
narrow

Huominen on huomenna - mutta se tehdään tänään

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektissa kunnat tunnistivat alle kahdessa kuukaudessa kaikkiaan 460 hiljaista signaalia, jotka ovat tiedonjyväsiä siitä, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan.
lateral-image-right

Olisiko jo sosiaalisesti kestävän kaupunkikehittämisen aika?

Väitämme, että kaupunkeja koskevat yhteiskunnalliset ja inhimilliset ongelmat ja etenkin niiden ehkäisy vaativat uudenlaista ratkaisukykyä, joka kantaa nykysukupolvilta seuraaville.
narrow

Kestävä tulevaisuus kasvaa kaupunkien itsehallinnon voimasta

Paikallinen hallintojärjestelmä demokraattisine piirteineen on syntynyt kaupunkivaltioissa. Mitä jos kehittämisessä palattaisiinkin juurille ja tarkasteltaisiin kansakunnan tulevaisuutta nimenomaan paikallisen itsehallinnon arvoperustan kautta?
narrow
kuva äänestyslipukkeesta

Kuntapuolue eduskunnassa, eduskuntapuolueet kunnissa

Uudistusten läpivieminen vaatii tutkitusti pidemmän ajan kuin neljän vuoden vaalikauden. Mutta onko meillä edes aidosti neljän vuoden kausia?
narrow
kuva rahasta

Kuntien taloushädälle löytyy selityksiä

Tilastotiedot kuntien ja koko kuntasektorin tilasta kertovat, että kuntatalous sukeltaa tällä hetkellä syvissä vesissä.
narrow
Jalostamon ryhmätyöskentelyä

Jalostamossa yhteiskehitetään asiakaslähtöisesti

Tietoperustaisuus ja asiakaslähtöisyys. Nämä kaksi avainsanaa evästivät kymmentä kuntatiimiä kokeilukehittämisen taipaleelle Kuntaliiton Jalostamossa.
lateral-image-right
toimistokuva

Projektitoiminnasta vaikuttavuuden johtamiseen

Kuntaliiton koordinoima Kaupunkien projektitoimistojen kehittäjäverkosto jatkaa pitkäjänteistä projektitoimistojen ja toimintatapojen kehittämistyötä.
lateral-image-right
USO5-teemat

Verkostomaisella kehittämisellä vaikuttavia muutoksia

USOn teemoissa kaudelle 2019 - 2020 on jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain lainattua. Toivottavasti aikaa riittää myös sinisille ajatuksille.
lateral-image-left
Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen ilmapiiri on hyvä.

Kehittyykö päätöksenteko?

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen ilmapiiri on hyvä. Päätöksenteon ilmapiiri ei kuitenkaan tule itsestään, vaan kunnissa tehdään jatkuvasti töitä sen eteen.
lateral-image-right

Talouden muuttuvat mekanismit julkishallinnossa

Taloudelliset periaatteet eivät ole yksiselitteisiä organisoinnin lähtökohtia. Ne sekoittuvat julkisen hallinnon palveluympäristöihin monimutkaisella tavalla. Kirjoittanut: Jarmo Vakkuri

Työn murros haastaa henkilöstöjohtamisen

Artikkelissa tarkastelemme työn murrosta, mitä siitä tiedetään ja mitä se tarkoittaa käytännössä johtamisen ja henkilöstöjohtamisen kannalta. Kirjoittajat: Pakarinen Terttu & Hakonen Niilo

Johtamistyö kunnissa: haasteita, ratkaisuja ja oppimista

Artikkeli perustuu kuntien Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennuksen (EKJ) sertifikaattitöihin. Töissään osallistujat kuvasivat omaa johtamistyötään. Kijroittanut: Tienari Janne

Tulevaisuus tehdään kompleksisessa maailmassa

- Johdatus kompleksisuusajatteluun (Raisio, Vartiainen & Puustinen) - Jäsennystä esimiestyön tulevaisuuteen ja kompleksisuuden johtamiseen (Vartiainen, Raisio & Lundström)
kehyskuntaverkosto

Yhteistyössä elinvoima nousuun

Suurten kaupunkien kehyskuntaverkosto on yhteistyöareena, joka pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä. Verkostossa on mukana 28 kuntaa ja kaupunkia, joiden yhteinen asukasluku on noin 470 000.
lateral-image-left

Erilaisia, erilaistuneita ja yhä edelleen erilaistuvia kuntia

Kuntia on usein yritetty sovittaa yhtenäiseen muottiin lainsäädännön ja monien uudistusten avulla. Välillä ohjausta on yritetty myös löyhentää. Tilastot ja tutkimukset kuitenkin osoittavat, että erilaistuminen jatkuu.
narrow

Millaisen matkan tekisin, jos poimisin eri puolilta Suomea kaikkein parhaat kuntapalvelut?

"Jos valitsisin kunkin palvelun siitä kunnasta, missä palvelu on saanut parhaan kuntalaisarvion, näyttäisi palvelujen poimintareissuni seuraavalta..."
narrow
etiikka

Eettisiä kuntajohtajia etsimässä

Pyysimme kuntajohtajia ja johtavia luottamushenkilöitä nimeämään eettisinä pitämiään johtajia sekä perustelemaan valintansa. Tutustukaamme näihin näkemyksiin jo antiikin ajoilta tuttujen hyveiden; oikeudenmukaisuuden, viisauden, rohkeuden ja kohtuullisuuden avulla.
lateral-image-left
Puijon metsä

Laatutyön avaimet - ovatko ne kuntasi taskussa?

Esimerkiksi Kuopiossa hyödynnetään CAF-mallia toimintannan kehittämisessä. Lisäksi Kuntaliitto verkostoi laadunkehittämisestä kiinnostuneita julkisen sektorin organisaatioita Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston toiminnan kautta.
lateral-image-right
lateral-image-left
Arjen pelastajat

Strateginen ennakointi toimeenpanokyvyn vahvistajana

Ennakointi auttaa pitkän tähtäimen vision luomiseen strategiatyössä.
lateral-image-left
Kuopiossa hyväksi malliksi on todettu kiertävä puheenjohtajuus, jossa eri toimialat nimetään vuorotellen hyvinvointiryhmän puheenjohtajaksi

Matkustimme 14 kunnan hyvinvointirakenteisiin - yllätyksiä, suosituksia ja rohkeaa erilaisuutta

Esimerkiksi Kuopiossa hyväksi malliksi on todettu kiertävä puheenjohtajuus, jossa eri toimialat nimetään vuorotellen hyvinvointiryhmän puheenjohtajaksi.
lateral-image-right
Porin brändityö

Kaikki on viestintää

Pori uudisti brändinsä asukaslähtöisesti. Osallistava uudistus välittyi myös strategiatyöhön ja johtamisjärjestelmään. Pienessä kunnassa, esimerkiksi Keiteleellä, tämä on vielä astetta yksinkertaisempaa, kun asukkaat ovat helpommin tavoitettavissa ja päättäjät ovat tuttuja kylänraitilta.
lateral-image-left
lapset

Onko sivistyskunta utopiaa, realismia vai höttöpuhetta?

Kuntalainen voi kysyä, mistä hän palvelunsa tulevaisuudessa saa. Voisiko esimerkiksi neuvolakäynnit toteuttaa päiväkodissa, kuten Helsingissä on tehty?
lateral-image-right

PHP Social Stream: There is no feed data to display!