#KUNTAMATKALLA

Matkaopas kuntien muutokseen

Kunnissa tapahtuu nyt paljon ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Matkaamme kohti asiakas- ja yhteisölähtöisempää toimintaa. Etsimme elinvoimaa, hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Tehostamme toimintaa brändilupausten ja mainosvideoiden taustalla. Kunta on aidosti asukkaita ja koko yhteisöä varten. Millaisia haasteita ja tekemistä tämä tarkoittaa käytännön johtamiselle ja toimintatavoille?

Tästä muutoksesta – kokemuksista ja suunnitelmista – kertoo #KUNTAMATKALLA - Matkaopas kuntien muutokseen.

#Kuntamatkalla on Kuntaliiton uudenlainen kokoelma tietoa, tukea ja työkaluja kuntien tulevaisuustyöhön. Matkaopas on tehty yhteistyössä matkakohteiden kanssa. Opas tuo esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.

Matkaoppaan toinen numero ilmestyy syksyllä 2019! Sitä odotellessa suosittelemme silmäilemään syksyllä -18 ilmestyneen ensimmäisen numeron. 

Pysy mukana matkassa seuraamalla matkaoppaan nettisivuja, kirjoitussarjaa sekä Twitteriä tunnisteella #kuntamatkalla.

lateral-image-left

Taipuisa, joustava päätösten vaikutusten ennakkoarviointi - hyötyjä ja harhakäsityksiä

Maria Saleniuksen kirjoitus vaikutusten ennakkoarvioinnista julkaistaan viikolla 43.

Millainen on hyvä valtuutettu?

Pitkäjänteisiin päätöksiin ja vaikuttavan toimintaan päästään, kun kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat aidolla me-hengellä ja hyvässä yhteistyössä. Kuntaorganisaation elinvoima on

Erilaisuuksien Suomi ja kuntakentän moninaisuus korostuu supervaalivuonna

Miten hyvin me oikeastaan tunnemme tunnetusti monimuotoista ja erilaistuvaa maatamme ja kuntakenttää?

Yhteistyötä kriisiviestintään

Poikkeavan tilanteen ja kriisin sattuessa kansalaisten on saatava yhtenäistä tietoa, nopeasti ja monilla välineillä. Alueellinen yhteistyö on välttämätöntä niin kriisin hoitamisessa kuin siitä

Kuntaliitto hakee verkostoprojektilla ratkaisuja koulutuksen saatavuuden ja saavutettavuuden haasteisiin

Haku Koulutus palveluna – koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus erilaistuvissa kunnissa -projektin (KOPA) piloteiksi on alkanut
narrow

Uuden sukupolven organisaatiot (USO) -verkoston 5. kausi

Verkosto on tarjonnut jo kohta kahdeksan vuoden ajan tukea organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä yli 60 kunnalle ympäri Suomen.
narrow

Kuntajohtajan tärkein tehtävä on rakentaa luottamusta

Ne kunnat onnistuvat, joilla on uskallusta ajatella riittävän kauas ja kunnianhimoisesti.
narrow

Luottaako päättäjä kuntalaiseen?

Puhumme usein, etteivät kuntalaiset luota poliittisiin päättäjiin. Mutta luottavatko päättäjämme kuntalaisiin? Esimerkiksi Pieksämäen kumppanuuspöytien ydin on vuorovaikutuksellinen keskustelu asukkaiden kanssa ennen päätöksentekoa.
narrow

Huominen on huomenna - mutta se tehdään tänään

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektissa kunnat tunnistivat alle kahdessa kuukaudessa kaikkiaan 460 hiljaista signaalia, jotka ovat tiedonjyväsiä siitä, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan.
lateral-image-right

Olisiko jo sosiaalisesti kestävän kaupunkikehittämisen aika?

Väitämme, että kaupunkeja koskevat yhteiskunnalliset ja inhimilliset ongelmat ja etenkin niiden ehkäisy vaativat uudenlaista ratkaisukykyä, joka kantaa nykysukupolvilta seuraaville.
narrow

Kestävä tulevaisuus kasvaa kaupunkien itsehallinnon voimasta

Paikallinen hallintojärjestelmä demokraattisine piirteineen on syntynyt kaupunkivaltioissa. Mitä jos kehittämisessä palattaisiinkin juurille ja tarkasteltaisiin kansakunnan tulevaisuutta nimenomaan paikallisen itsehallinnon arvoperustan kautta?
narrow
Jalostamon ryhmätyöskentelyä

Jalostamossa yhteiskehitetään asiakaslähtöisesti

Tietoperustaisuus ja asiakaslähtöisyys. Nämä kaksi avainsanaa evästivät kymmentä kuntatiimiä kokeilukehittämisen taipaleelle Kuntaliiton Jalostamossa.
lateral-image-right
Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen ilmapiiri on hyvä.

Kehittyykö päätöksenteko?

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välinen ilmapiiri on hyvä. Päätöksenteon ilmapiiri ei kuitenkaan tule itsestään, vaan kunnissa tehdään jatkuvasti töitä sen eteen.
lateral-image-right
kehyskuntaverkosto

Yhteistyössä elinvoima nousuun

Suurten kaupunkien kehyskuntaverkosto on yhteistyöareena, joka pyrkii kirkastamaan kehyskuntien roolia ja merkitystä. Verkostossa on mukana 28 kuntaa ja kaupunkia, joiden yhteinen asukasluku on noin 470 000.
lateral-image-left
#kuntamatkalla-logo

Lisää kirjoituksia #kuntamatkalla -kirjoitussarjassa

Kirjoitussarjassa tuodaan esille sitä kaikkea muutoksen ja tulevaisuuden tietoa, mitä viime aikoina on löydetty Kuntaliiton laajoissa verkostoissa ja asiantuntijoiden työssä.
lateral-image-left
Kuntamatkalla-kirjoitussarjan viimeisimpiä kirjoituksia
tags