Kaupunkiin! Keskusteluja kaupungistumisen vaikutuksista

Näkökulmia kaupunkien sosiaaliseen kestävyyteen

piktogrammi: Suomi

Lue myös:

Eriytyneet todellisuudet vai kohtaamisten kaupunki? (18.12.2020, Kaupunkiin! -blogikirjoitus)
Kirjoittaja FT, dosentti Venla Bernelius työskentelee apulaisprofessorina Helsingin yliopistossa.

 

Kunnilla on merkittävä rooli kuntalaisten osallisuuden kokemusten ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Sosiaalisen kestävyyden ydintä on se, millaisena maailma siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Keskiöön nousevat ongelmien ennaltaehkäisy, hyvinvoinnin edistäminen, kuntien mahdollisuudet ja toimintaedellytykset resursseineen sekä kuntien strategiat ja arvot.

Sosiaalinen kestävyys on osa YK:n Agenda 2030 -tavoitteita. Sen tavoitteena on vähentää ihmisten välistä eriarvoisuutta, turvata perusoikeuksien toteutuminen, riittävä toimeentulo, koulutus ja terveydenhuolto.

Kuntien näkökulmasta sosiaalisessa kestävässä kehityksessä on kyse kuntalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa omaan hyvään elämäänsä kuntayhteisössä. Sosiaalisesti kestävissä kunnissa panostetaan ihmisten osallisuuteen ja ylisukupolvisen huono-osaisuuden ennaltaehkäisyyn. Näkökulmia kaupunkien sosiaaliseen kestävyyteen -kansikuva

Muita tärkeitä kuntanäkökulmia ovat riittävä toimeentulo, yhdenvertaisyys, tasa-arvo, turvallisuus ja palveluiden sosiaalinen kestävyys. Sosiaalisen kestävyyden ytimenä on eriarvoisuuden kaventaminen ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, jota kunnat toteuttavat omassa toiminnassaan.

Lue lisää Näkökulmia kaupunkien sosiaaliseen kestävyyteen -raportista, mihin Kuntaliitto on koonnut yhteen erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja sosiaaliseen kestävyyteen.

 

 

Kuntaliiton Kaupunkiin! -projektissa tarkastellaan, miltä muun muassa väestönkehitykseen, työpaikkoihin, ekologiseen kestävyyteen, talouteen ja palvelurakenteeseen sekä elinvoimaan liittyvät kysymykset näyttäytyvät Suomessa 23 kaupungin (C23) valossa. 

Tutustu Kaupunkiin! -projektiin osoitteessa Kuntaliitto.fi/kaupunkiin ja sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #kaupunkiin.

tags
Jaana Halonen

Jaana Halonen

Erityisasiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
+358 9 771 2126, +358 50 452 7035
Vastuualueet
  • kehyskunta-asiat
  • kehyskuntaverkosto
  • asiakkuuksien kehittäminen
Miska Smolander

Miska Smolander

Projektikoordinaattori
Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
+358 9 771 2358, +358 50 386 4128
Vastuualueet
  • kuntaliiton toimintaprosessien kehittäminen
  • kehyskuntaverkoston koordinattorin sijaisuus 1.2.2022 saakka.