Jasmin Rikkonen

Assistentti, viestintä
Lakiyksikkö, Keino-osaamiskeskus
+358 9 771 2153, +358 50 562 7566
Jasmin.Rikkonen@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • KEINO-osaamiskeskus