Nätverk på svenska

Kommunernas kommunikatörsnätverk

Arbetar du med kommunikation i en svensk- eller tvåspråkig kommun, samkommun eller landskapsförbund? Välkommen med i Kommunförbundets nätverk för kommunikatörer! Nätverket möts regelbundet fysiskt eller via Teams för att diskutera aktuella frågor med anknytning till kommunikation och information. Vi använder varandra som bollplank, utbyter idéer och tankar om teknik och innehåll och låter oss inspireras av varandras framgångar. Häng med och lär känna dina kolleger i Svenskfinland!

Nätverket koordineras av Margareta Björklund.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.