Alexander Eriksson

Alexander Eriksson

Avustava lakimies
Lisätietoa

Alexander tekee 50 % työaikaa | Alexander arbetar 50 %.

Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2275, +358 50 473 3628
Alexander.Eriksson@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • Kuntalaki ja yleishallinto-oikeus
  • Ruotsinkielinen neuvonta