Juha-Matti Kiviluoto

Juha-Matti Kiviluoto

Lakimies
Lakiyksikkö, Hallintolakimiehet
+358 9 771 2254, +358 50 441 0554
Juha-Matti.Kiviluoto@kuntaliitto.fi
Vastuualueet
  • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
  • päätöksenteko, muutoksenhaku ja oikeudenkäyntimenettelyt
  • rikosprosessit
  • maankäyttö ja rakentaminen
  • asumisen rahoitus ja juridiikka sekä vuokrasopimukset