Kulttuuri ja taide

Kulttuuritoiminta kunnissa

Kuntien tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa,. Tehtävä perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). Laissa on kunnille annettu tavoitteita ja tehtäviä sekä säädetty yhteistyöstä ja arvioinnista.

Kunnissa kulttuuripalvelut jakautuvat yleensä nk. yleiseen kulttuuritoimintaan, taiteen perusopetukseen ja taidekasvatukseen sekä musiikki-, teatteri- ja museotoimintaan. Myös yleisen kirjaston toiminnan voi lukea osaksi kunnan kulttuuritoiminnan kokonaisuutta. Taidekasvatusta ja harrastustoimintaa järjestetään kansalais- ja työväenopistoissa sekä lastenkulttuurikeskuksissa.

Kunnat päättävät kulttuuritoimintansa laajuudesta, osaamistarpeesta sekä tuotantotavoista. Kunnilla voi lisäksi olla teatteri- ja orkesterilain sekä taiteen perusopetuslain mukaista toimintaa, Teatteri- ja orkesterilaki (730/1992) ja museolaki (314/2019) säätelevät teattereiden, orkestereiden ja museoiden toimintaa.

#kuntienkulttuuritoimintalaki #kulttuuritoimintalaki

​Sivistykselle suunta

Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2030 

Seuraa kirjasto- ja kulttuuriasioita erityisasiantuntija Johanna Selkeen blogia Linjoilla sekä twitterissä @JoSelkee. 

Korona-ajan rahoitukset 

Esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä kunnista

Tutustu Blogiin: Kuntaliitto suosittaa kuntia tukemaan korona vuoksi vaikeuksiin joutuneita kulttuuritoimijoita

Viranomaistietoa koronasta, jotka liittyvät kirjasto-, kulttuuri-, museo-, teatteri-, orkesteri tai taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin ynnä muun kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämiseen:

Kuntaliiton korona-sivusto

Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-sivusto

Aluehallintoviraston korona-sivusto. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksiä:

Korona-kriisin vaikutuksista taiteeseen ja kulttuurin

Korona-kriisin vaikutuksia kuntien kulttuuritoimintaan

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Kulttuuri ja kirjasto erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
Twitter-tili