Kulttuuri ja taide

Kunnan kulttuuritoiminta

Kunnat vastaavat alueensa kulttuurin peruspalveluista. Kunnallinen kulttuuritoiminta perustuu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta.  #kuntienkulttuuritoimintalaki #kulttuuritoimintalaki

Seuraa kirjasto- ja kulttuuriasioita erityisasiantuntija Johanna Selkeen blogia Linjoilla sekä twitterissä @JoSelkee. 

Ajankohtaista

Kuntaliitto on mukana vuosittaisilla KUTU päivillä, kulttuurituottajien seminaaripäivillä. Vuonna 2020 KUTU päivät järjestetään virtuaalisesti. Tervetuloa KUTU Talk-tapahtumaan 14.9.2020 klo 13-16. Lisätietoja tapahtumasta. 

#korona 

Muutoksia ja ohjeita koronarajoituksiin (okm) 1. kesäkuuta alkaen.

Koronakriisi vaikuttaa myös kuntien kirjasto- ja kulttuuripalveluihin. Kokosimme koronakriiisin aikana sovellettavia kirjastoja, kulttuuria, taidetta koskevia keskeisiä asioita yhteen. 

Esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä kunnista

Tutustu Blogiin: Kuntaliitto suosittaa kuntia tukemaan korona vuoksi vaikeuksiin joutuneita kulttuuritoimijoita

Viranomaistietoa koronasta, jotka liittyvät kirjasto-, kulttuuri-, museo-, teatteri-, orkesteri tai taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin ynnä muun kulttuuri- ja taidetoiminnan järjestämiseen löytyy Kuntaliiton korona-sivulta, opetus- ja kulttuurimisteriön korona-sivulta sekä aluehallintoviraston sivuilta. Lisätietoa viranomaisohjeista aluehallintoviraston ukk-sivulla

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksiä:

Korona-kriisin vaikutuksista taiteeseen ja kulttuurin

Korona-kriisin vaikutuksia kuntien kulttuuritoimintaan

 Kunnalliset kulttuuripalvelut

Kunnallinen kulttuuritoiminta jakautuu yleensä nk. yleiseen kulttuuritoimintaan, taiteen perusopetukseen sekä musiikki-, teatteri ja museotoimintaan (ml kuorot, bändit, sirkus ja tanssi). Kulttuuritoimintaa tuotetaan monin eri tavoin, kuten kuntien omana toimintana, avustuksin ja tukien kautta sekä ostopalveluna. Moni kunta on mukana myös säätiöissä, järjestöissä ja yhdistyksissä, joiden sääntömääräisenä tehtävänä on jokin kulttuuripoliittinen tavoite tai tehtävä. 

Myös yleisen kirjaston toiminnan voi lukea osaksi kunnan kulttuuritoiminnan kokonaisuutta. Taidekasvatuksen ja harrastustoiminnan edistämiseksi on kunnissa kansalais- ja työenväenopistoja sekä lastenkulttuurikeskuksia. 

​Kunta on paikallisen ja alueellisen kulttuuritoiminnan koordinaattori, verkostojen rakentaja ja tärkeä yhteyspiste alueen kulttuuritoimijoille. Kunnan kulttuuripalveluista ja tapahtumista saa kootusti tietoa kunnan tiedotuskanavien kautta.

Sivistykselle suunta

Suomen Kuntaliitto  laatii jokaiselle valtuustokaudelle sivistyspoliittisen ohjelman, joka sisältää liiton keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet sivistyspalveluissa.

Uusin asiakirjamme on Sivistyksen suunta 2030, joka löytyy: www.kuntaliitto.fi/sisu2030.

Sivistyksen suunnan lyhenne on #sisu2030 

Kuntaliiton sivistyspoliittinen visio 

Sivistyspalvelut luovat edellytyksiä, jotta jokainen ihminen voi elää aktiivista, luovaa ja merkityksellistä elämää. Kuntaliitto tukee ja kehittää toimillaan kuntia sivistyspalvelujen järjestämisessä.

Kuntia kuullaan kansallisessa päätöksenteossa ja sen valmistelussa sekä toiminnan arvioinnissa. Kuntaliitto vaikuttaa aktiivisesti kansalliseen päätöksentekoon ja osallistuu asioiden valmisteluun yhteistyössä kuntien ja kuntataustaisten yhteisöjen kanssa.
Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2030

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri