Taide ja kulttuuri

Kulttuuri hyvinvointipalveluna - kulttuurihyvinvointi

Kulttuuri (ml. taide) kuuluu jokaisen ihmisen arkeen. Kultuurin kokeminen ja tekeminen tekee lähtökohtaisesti ihmiselle hyvää. Kaikilla on oikeus kulttuuripalveluihin asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta (kulttuuriset oikeudet).

Tulevaisuuden kunnassa kulttuuripalveluilla on kasvava merkitys hyvinvoinnin edistäjänä. Kulttuuripalvelut parantavat ihmisten elämänlaatua, rakentavat yhteisöllisyyttä ja edistävät myönteistä sosiaalista ilmapiiriä. Samalla se rakentaa laajempaa yhteenkuuluvuutta ja paikallista identiteettiä.

Kulttuurin Teaviisari

Teaviisari on THL:n alainen tiedonkeruu, jossa kerätään kuntakohtaista tietoa palveluista, strategisista tavoitteista, rakenteista, joilla kunnassa tuetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuria ja taidetta. Ensimmäinen tiedonkeruu toteuttiin keväällä 2019. Kuntakohtaiset tulokset löytyvät THL:n sivuilta. 

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurin hyvinvointipalveluista puhutaan kuin toiminnalla on kulttuuristen tai taiteellisten päämäärien ohella myös joku toinen julkituotu yhteiskunnallinen tavoite. Kyseessä voi esimerkiksi olla nuorten syrjäytymisen ehkäisy, taiteen soveltava käyttö sairaalahoidossa, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen tai osallisuuden tai asuinalueen aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen yhteisötaiteen avulla.

Kunnissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan. Inhimillisesti ja myös resurssien kannalta on viisasta ja kustannustehokasta ehkäistä terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien syntyä esimerkiksi kulttuurisin keinoin ja menetelmin. Kulttuuripalvelut integroidaan ja tullaan entistä enemmän integroimaan osaksi muita palveluja, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa.

WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin vaikutuksista hyvinvoinnille ja terveydelle: who:n kulttuurihyvinvointiraportti. 

Taikusydän

Taikusydän on taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste ja yhteistyöverkosto. Taikusydän koostaa verkkosivuilleen tietoa mm. hyvistä käytännöistä, tutkimuksista, projekteista, julkaisuista ja toimijoista liittyen kulttuurihyvinvointiin sekä julkaisee säännöllisesti uutiskirjettä. Taikusydän toimii valtakunnallisesti 14 alueellisen verkoston kautta sekä koordinoi valtakunnallista tutkijaverkostoa ja tekee aktiivisesti pohjoismaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lisätietoja: Taikusydän 

Maailman terveysjärjestö WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista.

Kulttuurin saatavuuden edistämisen kärkihanke (okm)

Kärkihanke koski taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämistä. 

Kärkihankeessa saatuja tuloksia: Stm:n ja okm:n suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. #tuleluotaide 

Okm:n ja stm:n työryhmän raportti poikkihallinnollisesta yhteistyöstä (2019).

Lisätietoa prosenttiperiaatteen laajentamisesta Taiteen edistämiskeskuksen sivuilla. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte -työ koskee myös taidetta ja kulttuuria. 

Kuntaesimerkkejä kulttuurin hyvinvointipalveluista (Kuntaliitto)

Hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjä kuvataan Kuntaliiton hyvinvoinnin edistämisen verkostoprojektissa. Siellä myös hyödyllisiä linkkejä lisätietoon. 

Hyvinvointikertomus ja sitä koskeva sähköinen hyvinvointikertomus kokoavat väestön hyvinvoinnin edistämiseen ja elinoloihin littyvää kuntatietoa. Sähköistä alustaa ja siellä olevia hyvinvoinnin tilaa kuvaavia indikaattoreita kehitetää ja täydennetään koko ajan. 

 

tags