Taide ja kulttuuri

Kulttuuri hyvinvointipalveluna - kulttuurihyvinvointi

Kulttuuri (ml. taide) kuuluu jokaisen ihmisen arkeen. Kultuurin kokeminen ja tekeminen tekee lähtökohtaisesti ihmiselle hyvää. Kaikilla on oikeus kulttuuripalveluihin asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta (kulttuuriset oikeudet).

Tulevaisuuden kunnassa kulttuuripalveluilla on kasvava merkitys hyvinvoinnin edistäjänä sekä työssä että vapaa-aikana. Kulttuuripalvelut parantavat ihmisten elämänlaatua, rakentavat yhteisöllisyyttä ja edistävät myönteistä sosiaalista ilmapiiriä. Samalla se rakentaa laajempaa yhteenkuuluvuutta ja paikallista identiteettiä.

Kulttuurin Teaviisari

Teaviisari on THL:n alainen tiedonkeruu, jossa kerätään kuntakohtaista tietoa palveluista, strategisista tavoitteista, rakenteista, joilla kunnassa tuetaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuria ja taidetta. Ensimmäinen tiedonkeruu toteuttiin keväällä 2019. Kuntakohtaiset tulokset löytyvät THL:n sivuilta. 

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurin hyvinvointipalveluista puhutaan kuin toiminnalla on kulttuuristen tai taiteellisten päämäärien ohella myös joku toinen julkituotu yhteiskunnallinen tavoite. Kyseessä voi esimerkiksi olla nuorten syrjäytymisen ehkäisy, taiteen soveltava käyttö sairaalahoidossa, ikäihmisten kotona asumisen tukeminen tai osallisuuden tai asuinalueen aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen yhteisötaiteen avulla.

Kunnissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota ennaltaehkäisevään toimintaan. Inhimillisesti ja myös resurssien kannalta on viisasta ja kustannustehokasta ehkäistä terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien syntyä esimerkiksi kulttuurisin keinoin ja menetelmin. Kulttuuripalvelut integroidaan ja tullaan entistä enemmän integroimaan osaksi muita palveluja, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa.

WHO:n raportti taiteen ja kulttuurin vaikutuksista hyvinvoinnille ja terveydelle: who:n kulttuurihyvinvointiraportti. 

Kulttuurin saatavuuden edistämisen kärkihanke (okm)

Juha Sipilän kulttuurin kärkihanke koski taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämistä. Saavutettavuutta voidaan parantaa lisäämällä taiteen ja kulttuurin palvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Tästä on kyse prosenttiperiaatteen laajentamisessa.  Lisätietoa kulttuurin kärkihankkeesta.

Kärkihankeessa saatuja tuloksia:

Stm:n ja okm:n suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomen Kuntaliitto on ollut mukana suositusta valmistelleessa työryhmässä. #tuleluotaide 

Okm:n ja stm:n työryhmän raportti poikkihallinnollisesta yhteistyöstä (2019).

Lisätietoa prosenttiperiaatteen laajentamisesta Taiteen edistämiskeskuksen sivuilla. Sivuilta löytyy mm. tutkimustietoa sekä esimerkkejä toteutuksesta. 

Prosenttiperiaatteen kehittämisohjelmasta lisätietoa. Ohjelmasta vastaa Taiteen edistämiskeskus (Taike)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte-työ koskee myös taidetta ja kulttuuria. 

Kuntaesimerkkejä kulttuurin hyvinvointipalveluista (Kuntaliitto)

Hyvinvoinnin edistämisen käytäntöjä kuvataan Kuntaliiton hyvinvoinnin edistämisen verkostoprojektissa. Siellä myös hyödyllisiä linkkejä lisätietoon. 

Hyvinvointikertomus ja sitä koskeva sähköinen hyvinvointikertomus kokoavat väestön hyvinvoinnin edistämiseen ja elinoloihin littyvää kuntatietoa. Sähköistä alustaa ja siellä olevia hyvinvoinnin tilaa kuvaavia indikaattoreita kehitetää ja täydennetään koko ajan. 

 

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri