Taide ja kulttuuri

Kulttuuri- ja kirjastopalveluja koskevat selvitykset ja indikaattorit

Suomen Kuntaliitto on jo usemman kerran tehnyt yhdessä kulttuurijohtajien verkoston kanssa kulttuuritoimintaa ja taloutta koskevan tiedonkeruun. Täältä löytyvät niihin liittyvät raportit.

Olemme myös kehittäneet kuntien käyttöön indikaattoreita kuvaamaan kunnallista kulttuuritoimintaa: Tuumasta toimeen - välineitä kuntien kulttuuripolitiikan seurantaan ja arvioimiseen (2013).  Raportti on ensisijaisesti tarkoitettu työvälineeksi kuntien omaehtoiseen indikaattoreiden testaamiseen ja kehitystyöhön. Kehittämiseen ja testaamiseen on valittu viisi toiminnan aluetta ja niiden seurantaan 15 indikaattoria. Toiminnan alueet ovat kulttuuritilat, kulttuuriavustukset, kulttuuritapahtumat, lasten ja nuorten kulttuuritoiminta sekä taiteen ja kulttuurin soveltava käyttö.

Kirjastotoiminnan puoleleta löytyy mm. vaikuttavuuden eri ulottuvuuksia kokoava teos, jossa kerrotaan kirjastojen vaikuttavuutta kuvaavista kotimaisista ja ulkolaisista tutkimuksista.  Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

Sivun lopusta löytyvät 29.1.2018 pidetyn kulttuurin vertailutiedonkeruun julkistamistilaisuuden materiaalit. Niissä on kiinnostavia kuntaesimerkkejä.  Raportti löytyy Kuntaliiton verkkokaupasta (ilmainen pdf-julkaisu): Renko V ja Ruusuvirta M (2018): Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV - kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2016

Tiedonkeruut ja indikaattorit

Suomen Kuntaliitto on yhteistyössä isompien kuntien kanssa kehittänyt kulttuuripalvelujen indikaattoreita ja kustannustiedonkeruuta.

Kuntaliitto pyrkii toiminnassaan levittämään tietoa kuntien kirjastojen sekä taide- ja kulttuuritoiminnan monipuolisesta tarjonnasta. Säännöllisesti yhteistyötä on tehty kulttuurin kustannustiedonkeruussa kuntien ja Cuporen kanssa. 

Tarkoituksena on kulttuurin talouden ja toiminnan vertailutiedonkeruussa saada ajankohtaiseen tietoon perustuvaa monipuolista kuvaa kuntien laajasta ja monipuolisesta toiminnasta kulttuurin kentällä, kulttuuripalvelujen tuloista ja menoista, palvelutoiminnan laajuudesta sekä kuntien ylläpitämien ja tukemien kulttuuripalvelujen tuotantorakenteista.

Linkit raportteihin:

2006: Kulttuurin kustannukset 14 kaupungissa

2007: Kulttuurin kustannukset 23 kaupungissa

2010: Kulttuurin kustannukset 25 kaupungissa

2013: Kulttuurin kustannukset 24 kaupungissa

2016: Kulttuurin kustannukset 24 kaupungissa

 

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri