Taide ja kulttuuri

Kulttuuri- ja kirjastopalveluja koskevat selvitykset ja indikaattorit

Suomen Kuntaliitto on tehnyt yhteistyötä kulttuurijohtajien verkoston kanssa ja edistänyt kulttuuritoimintaa ja taloutta koskevaa tiedonkeruuta. 

Olemme myös kehittäneet kuntien käyttöön indikaattoreita kuvaamaan kunnallista kulttuuritoimintaa. Julkaisu Tuumasta toimeen - välineitä kuntien kulttuuripolitiikan seurantaan ja arvioimiseen (2013) liitteenä sivun lopussa. 

Indikaattoriraportti on ensisijaisesti tarkoitettu työvälineeksi kuntien omaehtoiseen indikaattoreiden testaamiseen ja kehitystyöhön. Kehittämiseen ja testaamiseen on valittu viisi toiminnan aluetta ja niiden seurantaan 15 indikaattoria. Toiminnan alueet ovat kulttuuritilat, kulttuuriavustukset, kulttuuritapahtumat, lasten ja nuorten kulttuuritoiminta sekä taiteen ja kulttuurin soveltava käyttö.

Kirjastotoiminnan puoleleta löytyy mm. vaikuttavuuden eri ulottuvuuksia kokoava teos, jossa kerrotaan kirjastojen vaikuttavuutta kuvaavista kotimaisista ja ulkolaisista tutkimuksista.  Hyötyä, tietoa, elämyksiä - kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia

Viimeisin kustannus- ja toimintatietoja sisältävä vertailutiedonkeruun raportti on vuodelta 2018 ja siinä käsitellään vuoden 2016 tietoja. Renko V ja Ruusuvirta M (2018): Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa IV - kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2016

Kuntaliitto pyrkii toiminnassaan levittämään tietoa kuntien kirjastojen sekä taide- ja kulttuuritoiminnan monipuolisesta tarjonnasta. Säännöllistä yhteistyötä on tehty kulttuurin kustannustiedonkeruussa kuntien ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. 

Tarkoituksena on kulttuurin talouden ja toiminnan vertailutiedonkeruussa saada ajankohtaiseen tietoon perustuvaa monipuolista kuvaa kuntien laajasta ja monipuolisesta toiminnasta kulttuurin kentällä. Tietoja kulttuuripalvelujen tuloista ja menoista, palvelutoiminnan laajuudesta sekä kuntien ylläpitämien ja tukemien kulttuuripalvelujen tuotantorakenteista tarvitaan kehittämisen sekä päätöksenteon tueksi.

tags