Taide ja kulttuuri

Kuntien kulttuuritoiminta

Kulttuuripalvelujen järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä ja sitä säätelee l1.3. 2019 voimaan astuva laki kuntien kultuuritoiminnasta. Tämä laki korvaa aiemman lain (728/1992).

Kuntien kulttuuritoimintalain 6§:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta osoittaa valtakunnallisen tai alueellisen kehittämistehtävän. 

Kehittämistehtävän tavoitteena on tukea kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Avustusten haku kehittämistehtävään on 12.4.-4.6.2019. Lisätietoa kehittämistehtävän ja kokeilujen avustuksista.

Yleinen kulttuuritoiminta

Yleiseen kulttuuritoimintaan katsotaan kuuluvaksi muun muassa kunnan jakamat avustukset taide- ja kulttuuritoimintaa tekeville yhteisöille ja yksityisille henkilöille.

Kunnat ylläpitävät kulttuuritiloja, kuten esitys-, harrastus- tai työskentelytiloja sekä järjestävät tapahtumia ja erilaisia kotiseutu- ja kulttuuritilaisuuksia.

Kulttuuritoimintaan saattaa lisäksi kuulua kilpailujen ja taidekurssien järjestäminen. Kuntien tehtäviin kuuluu myös kulttuuriympäristön edistämistehtävät. 

Kunnallinen kulttuuritoiminta on monessa kunnassa huomattavasti  yleistä kulttuuritoimintaa laajempaa. Kunnat päättävät itse kulttuuritoiminnan tarkemmasta laajuudesta, osaamistarpeesta, tuotantotavoista sekä kulttuurin hallinto- ja palvelurakenteesta. 

Kunnat saavat valtionosuutta kulttuuritoiminnan järjestämiseen osana peruspalvelujen valtionosuutta. 

Kulttuuri- ja taidelaitokset

Kulttuuri- ja taidelaitoksilla tarkoitetaan valtionosuutta saavia ammatillisesti hoidettuja museoita, teattereita ja orkestereita. Yli puolet museolain piirissä olevista 124 museosta on kuntien ylläpitämiä. Kunnat omistavat myös valtionosuuden ulkopuolella olevia kulttuuri- ja taidelaitoksia ja tukevat rahallisesti yksityisten tahojen omistamia museoita, teattereita ja orkestereita.

Rahoitus

Kunnat rahoittavat yleisiä kirjastoja vuosittain 342 miljoonalla eurolla, teattereita, orkestereita ja museoita vuosittain 302 miljoonalla eurolla, yleistä kulttuuritoimintaa 157 miljoonalla eurolla ja taiteen perusopetusta 87 miljoonalla eurolla (2017 kustannustiedot).

 

 

 

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri