Taide ja kulttuuri

Lastenkulttuuri kunnissa

Kuntien kulttuuristrategioissa mainitaan usein lastenkulttuuri yhtenä tärkeänä painopistealueena. Toiminta koostuu sekä lastenkulttuuritapahtumista että pitkäjänteisemmästä taidekasvatustyöstä.

Kuntien kulttuurikasvatussuunnitelmia on laadittu jo 114 kunnassa. Vuoden 2018 tilanne kunnittain.

Suunnitelma on osa perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmaa. Suunnitelman laadinnasta ja hyviä vinkkejä sen laadintaan löytyy Lastenkulttuurikeskusten liiton sivuilta.

Lastenkulttuurin rahoitus

Kunnat rahoittavat itse suurimman osan lastenkulttuuriin liittyvästä toiminnastaan.

Valtion rahoitusta lastenkulttuuritoimintaan tulee eri väylien kautta.

Osa lastenkulttuuritoiminnasta lasketaan yleiseen kulttuuritoimintaan, johon kunnat saavat valtionosuutta osana kunnan saamaa peruspalvelujen valtionosuutta, joka tulee suoraan valtiovarainministeriöstä. Tämän valtionosuuden kohdentamisesta eri kulttuuritoimintojen välillä päätetään kunnissa.

Opetusministeriön talousarviossa on lisäksi varattu erillismääräraha lastenkulttuurikeskusten toimintaan. Tämän avustuksen kohdentamisesta ministeriö päättää erikseen joka kolmas vuosi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt valtakunnallisia koululaiskyselyjä peruskoulun oppilaille. Koululaiskyselyllä on kartoitettu oppilaiden harrastamista ja saatu tietoa harrastamisen esteistä. 

Harrastamista ja vapaa-ajan ohjattua toimintaa halutaan lisätä. Tähän liittyy myös harrastamisen Suomen malli

Kunnat voivat järjestää taiteen perusopetusta. Sen lisäksi kunnat järjestävät taide- ja kulttuurisisältöisiä aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kerhotunteja. Mikäli kunta järjestää taiteen perusopetusta, saa se siihen valtionosuutta asukasluvun mukaan osana peruspalvelujen valtionosuutta. Laskennallinen vos on ollut 1,40 €/asukas ja siitä kunta on saanut valtionosuutta vuosittain sovitun prosenttiosuuden mukaan (peruspalvelujen valtionosuusprosentti).

 

tags