Taide ja kulttuuri

Taide- ja kulttuurilaitokset - teatterit, museot, orkesterit kunnissa

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Vuoden 2019 aikana uudistetaan museolaki ja museoiden valtionosuusjärjestelmä.

Museoviraston ohjeita ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin vuoden 2019 valtionosuushaussa (ml alueellinen tai valtakunnallinen vastuumuseotoiminta). 

Hakulomakkeet.

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistamistyö

Vos-järjestelmää uudistanut työryhmä luovutti ehdotuksensa 17.1.2018 ministeri Terholle. Työryhmän esityksestä annettiin lausuntoja lähes 270. Kehysriihessä 12.4. hallitus päätti, että vos-uudistusta viedään eteenpäin osittain:

  • Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen menee vielä jatkovalmisteluun. 
  • Museoiden ja harkinnanvaraisen avustusjärjestelmän esitykset toteutetaan 2020 alkaen. Uudistukseen lisärahaa yhteensä 7 miljoonaa euroa vuosittain. 

Suomen Kuntaliitto oli kulttuuriVOS-työryhmän jäsen. Kuntaliitto oli muutoin pääosin tyytyväinen esitykseen, mutta emme kannata, että oikeus valtionosuuteen on määräaikainen. Kuntaliitto jätti asiasta eriävän mielipiteen ja myös lausuntovaiheessa esitti, että oikeuden tulisi olla toistaiseksi voimassa oleva.

Opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivirinta ruotii esitystä blogissaan Kuntien panostusta tarvitaan jatkossakin

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti museoiden, teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamisen 2016 syksyllä ja työryhmä sai esityksensä valmiiksi vuoden 2018 alussa: Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus okm:n sivuilla

Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin (yksikköhinnat). Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 124 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria.

Taide- ja kulttuurilaitokset

Suurissa kunnissa ja maakuntakeskuksissa toimivat laajaa väestöpohjaa palvelevia teattereita, orkestereita ja museoita.

Erillislaissa määriteltyjen kriteerien perusteella osalle kulttuuri- ja taidelaitoksille myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä valtionosuutta toimintaan (museolaki 729/1992, teatteri- ja orkesterilaki 730/1992). Valtionosuutta saavat laitokset ovat ammatillisesti hoidettuja ja niiden toiminta on ympärivuotista.

Museolain piirissä on kaikkiaan 124 museota, joista yli puolet on kuntien ylläpitämiä. Tässä ryhmässä on sekä kulttuurihistoriallisia museoita että taide- tai erikoismuseoita. 

Teatteri- ja orkesterilain piirissä on ammatillisia teattereita kaikkiaan 57, joista täyskunnallisia on 8. Suurin osa teattereista on ns. laitosteattereita, jotka toimivat maakuntansa keskusteatterina palvellen myös sijaintikunnan ulkopuolista väestöä.

Teatteri- ja orkesterilain piirissä olevista 28 orkesterista 16 on kunnallista. Myös orkesterit toimivat maakuntien keskuksissa ja palvelevat laajaa väestöpohjaa.

Valtionosuuden laskeminen

Valtionosuutta toimintaan määräytyy laskennallisen kaavan kautta. Joka kolmas vuosi tarkistetaan kustannustaso, jonka pohjalta yksikköhinta muodostetaan. Kunkin vuoden yksikköhinta (nimeltään henkilötyövuosi) vahvistetaan valtion talousarviossa ja samalla myös eduskunta päättää henkilötyövuosien valtakunnallisesta maksimimäärästä.

Opetushallituksen sivuilta löytyvät teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusraportit: Vos-raportit

Toiminnan rahoituksesta (valtionosuudet ja valtionavustukset), vuosittaisita päätöksistä ym tarkemmin okm:n sivuilla.

Kunnat rahoittavat tanssi-, sirkus-, museo-, musiikki ja teatteritoimintaa vuosittain yhteensä yli 300 miljoonalla eurolla. Suurin osa rahoituksesta kohdentuu valtionosuutta saaville organisaatioille.

 

 

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri
tags