Esittävä taide, kulttuuri ja kulttuuriperintö

Taide- ja kulttuurilaitokset - teatterit, museot, orkesterit

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmä ja sen uudistaminen

Museoita, teattereita ja orkestereita säätelevät museolaki, teatteri- ja orkesterilaki sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki.

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 124 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria.

Museolaki on uudistettu ja se astui voimaan vuonna 2020: museoiden valtionosuusuudistus.  Valtionosuusjärjestelmään otettiin 124 museota, joista 32 toimii alueellisena ja 17 valtakunnallisena vastuumuseona. Museoista yli puolet on kuntien ylläpitämiä. Tässä ryhmässä on sekä kulttuurihistoriallisia museoita että taide- ja erikoismuseoita. Lisätietoja museoiden henkilötyövuosista ja rahoituksesta sekä päätöksistä tiedote päätöksistä

Teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmä

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistuu 2022 alkaen. Haku esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmään alkaa tammikuun 12. päivänä 2021. Tutustu uuteen vos-järjestelmään. 

Teattereita ja orkestereita koskevaa teatteri- ja orkesterilakia (730/1992) ollaan uudistamassa laiksi esittävästä taiteesta. Tietoa uudesta valtionosuusjärjestelmästä sekä järjestelmän piiriin hakeutumisesta löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta: esittävän taiteen vos-uudistus. Haku uuteen järjestelmään on 12.1.-15.2.2021. Kaikkien tulee hakeutua uuteen järjestelmään. 

Opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta ruotii kuntien roolia taide- ja kulttuurilaitosten ylläpitäjinä ja tukijoita blogissaan Kuntien panostusta tarvitaan jatkossakin.  

Kirjasto- ja kulttuuriasioiden erityisasiantuntija Johanna Selkee on ollut Kuntaliiton edustajana Tuomo Puumalan vetämässä työryhmässä, joka jätti 26.2.2020 esityksensä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmäksi.  

Tutustu Johanna Selkeen blogiin työryhmän esityksestä. 

Valtionosuutta saavat laitokset ovat ammatillisesti hoidettuja ja niiden toiminta on ympärivuotista. Teatteri- ja orkesterilain piirissä on ammatillisia teattereita kaikkiaan 57, joista täyskunnallisia on 8. Suurin osa teattereista on ns. laitosteattereita, jotka toimivat maakuntansa keskusteatterina palvellen myös sijaintikunnan ulkopuolista väestöä. 28 valtionosuusorkesterista 16 on kunnallista. Myös orkesterit toimivat maakuntien keskuksissa ja palvelevat laajaa väestöpohjaa.

Teattereilla, orkestereilla ja museoilla on omat keskimääräiset henkilötyövuoden hinnat, joiden perusteella määräytyy kunkin toimijan saama lopullinen valtionosuusrahoitus.

Henkilötyövuodet vahvistetaan valtion talousarviossa ja eduskunta päättää henkilötyövuosien valtakunnallisesta maksimimääristä. Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusrahoitus perustuu sekä veikkausvoittovaroihin sekä budjettivaroihin.

Kunnalla ei ole rahoitusvastuuta taide- ja kulttuurilaitosten rahoituksesta eikä laissa ole erikseen määritelty kunnan rahoitusosuutta kunnan ylläpitämälle taide- tai kulttuurilaitokselle.

Valtionosuus kattaa kustannuksista vai osan. Lisäksi taide- ja tai kulttuurilaitoksen ylläpitäjä ei välttämättä saa valtionosuutta edes kaikille henkilötyövuosille. Henkilötyövuoden hinnasta toimijalle myönnetään 37 % valtionosuutta ja museoilla lisäksi vielä erikseen alueellisesta vastuumuseotehtävästä 85 %. 

Opetushallituksen sivuilta löytyvät teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusraportit.

Kunnat rahoittavat tanssi-, sirkus-, museo-, musiikki- ja teatteritoimintaa vuosittain yhteensä yli 300 miljoonalla eurolla. Suurin osa, yli 190 miljoonaa euroa rahoituksesta kohdentuu valtionosuutta saaville organisaatioille.

 

 

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Kulttuuri ja kirjasto erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
Twitter-tili