Esittävä taide, kulttuuri ja kulttuuriperintö

Taide- ja kulttuurilaitokset - teatterit, museot, orkesterit

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Museoita, teattereita ja orkestereita säätelevät museolaki, teatteri- ja orkesterilaki sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki.

Museolaki on uudistettu niin, että astuu voimaan vuoden 2020 alusta alkaen: museoiden valtionosuusuudistus. Museot ovat hakeneet uuden valtionosuusjärjestelmän piiriin. Päätökset valtionosuusjärjestelmän piiriin otetuista sekä alueellisista ja valtakunnallisista vastuumuseoista on tehty. Museoiden valtionosuusuudistuksen mukaisesti valtionosuutta saa ensi vuoden alusta alkaen 124 museota. Lisätietoja: museoiden henkilötyövuosista ja rahoituksesta.

Lisätietoja museoiden valtionosuusuudistuksesta ja siihen liittyvistä päätöksistä opetus- ja kulttuuriminiseriön sivuilla: Tiedote päätöksistä

Teatteri- ja orkesterilaki

Teattereita ja orkestereita koskeva lainsäädäntö uudistetaan Rinteen hallitusohjelman mukaisesti: esittävän taiteen vos-uudistus. Aiempi esitys uudistaa teatteri- ja orkesterilaki ja sitä koskeva rahoitusjärjestelmä löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta 1/2018.

Opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivirinta ruotii kuntien roolia taide- ja kulttuurilaitosten ylläpitäjinä ja tukijoita blogissaan Kuntien panostusta tarvitaan jatkossakin

Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin (yksikköhinnat). 

Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 124 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria.

Suurissa kunnissa ja maakuntakeskuksissa toimivat laajaa väestöpohjaa palvelevia teattereita, orkestereita ja museoita.

Erillislaissa määriteltyjen kriteerien perusteella osalle kulttuuri- ja taidelaitoksille myönnetään opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä valtionosuutta toimintaan. Valtionosuutta saavat laitokset ovat ammatillisesti hoidettuja ja niiden toiminta on ympärivuotista.

Museolain piirissä on kaikkiaan 124 museota, joista yli puolet on kuntien ylläpitämiä. Tässä ryhmässä on sekä kulttuurihistoriallisia museoita että taide- ja erikoismuseoita. 

Teatteri- ja orkesterilain piirissä on ammatillisia teattereita kaikkiaan 57, joista täyskunnallisia on 8. Suurin osa teattereista on ns. laitosteattereita, jotka toimivat maakuntansa keskusteatterina palvellen myös sijaintikunnan ulkopuolista väestöä.

Teatteri- ja orkesterilain piirissä olevista 28 orkesterista 16 on kunnallista. Myös orkesterit toimivat maakuntien keskuksissa ja palvelevat laajaa väestöpohjaa.

Valtionosuuden laskeminen

Valtionosuus toimintaan määräytyy laskennallisen kaavan kautta. Joka kolmas vuosi tarkistetaan kustannustaso, jonka pohjalta muodostetaan henkilötyövuosille yksikköhinnat. Henkilötyövuodet vahvistetaan valtion talousarviossa ja samalla myös eduskunta päättää henkilötyövuosien valtakunnallisesta maksimimääristä. Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusrahoitus perustuu sekä veikkauvoittovaroihin sekä budjettivaroihin.

Teattereilla, orkestereilla ja museoilla on omat keskimääräriset henkilötyövuoden hinnat, joiden perusteella määräytyy kunkin toimijan saama lopullinen valtionosuusrahoitus.

Kunnalla ei ole rahoitusvastuuta taide- ja kulttuulaitosten rahoituksesta eikä laissa ole erikseen määritelty kunnan rahoitusosuutta kunnan ylläpitämälle taide- tai kulttuurilaitokselle.

Valtionosuus kattaa kustannuksista vai osan, eikä taide- ja tai kulttuurilaitoksen ylläpitäjä välttämättä saa valtionosuutta kaikille henkilötyövuosille. Henkilötyövuoden hinnasta toimijalle myönnetään 37 % valtionosuutta ja museoilla lisäksi vielä erikseen alueellisesta vastuumuseotehtävästä 85 %. 

Opetushallituksen sivuilta löytyvät teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusraportit.

Kunnat rahoittavat tanssi-, sirkus-, museo-, musiikki- ja teatteritoimintaa vuosittain yhteensä yli 300 miljoonalla eurolla. Suurin osa rahoituksesta kohdentuu valtionosuutta saaville organisaatioille.

 

 

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri