Esittävä taide, kulttuuri ja kulttuuriperintö

Taide- ja kulttuurilaitokset - teatterit, museot, orkesterit

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmä ja sen uudistaminen

Museoita, teattereita ja orkestereita säätelevät museolaki, teatteri- ja orkesterilaki sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki.

Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 124 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria.

Museolaki on uudistettu ja se astui voimaan vuoden 2020 alusta alkaen: museoiden valtionosuusuudistus.  Valtionosuusjärjestelmään otettiin 124 museota, joista 32 oimii alueellisena ja 17 valtakunnallisena vastuumuseona.

Museolain piirissä on kaikkiaan 124 museota, joista yli puolet on kuntien ylläpitämiä. Tässä ryhmässä on sekä kulttuurihistoriallisia museoita että taide- ja erikoismuseoita. 

Lisätietoja museoiden henkilötyövuosista ja rahoituksesta sekä päätöksistä tiedote päätöksistä

Teattereiden ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmä

Teattereita ja orkestereita koskee teatteri- ja oreksterilaki (730/1992). Lainsäädäntöä ollaan uudistamassa hallitusohjelman mukaisesti: esittävän taiteen vos-uudistus. Aiempi esitys uudistaa teatteri- ja orkesterilaki ja sitä koskeva rahoitusjärjestelmä löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistiosta 1/2018.

Opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivirinta ruotii kuntien roolia taide- ja kulttuurilaitosten ylläpitäjinä ja tukijoita blogissaan Kuntien panostusta tarvitaan jatkossakin.  

Kirjasto- ja kulttuuriasioiden erityisasiantuntija Johanna Selkee on ollut Kuntaliiton edustajana Tuommo Puumalan vetämässä työryhmässä, joka jätti 26.2.2020 esityksensä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmäksi.  

Tutustu Johanna Selkeen blogiin työyhmän esityksestä. 

Esitys on lausunnolla ja lausuntoaikaa on 3.4.2020.asti. Lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi -palvelussa. 

Valtionosuutta saavat laitokset ovat ammatillisesti hoidettuja ja niiden toiminta on ympärivuotista.

Teatteri- ja orkesterilain piirissä on ammatillisia teattereita kaikkiaan 57, joista täyskunnallisia on 8. Suurin osa teattereista on ns. laitosteattereita, jotka toimivat maakuntansa keskusteatterina palvellen myös sijaintikunnan ulkopuolista väestöä.

Teatteri- ja orkesterilain piirissä olevista 28 orkesterista 16 on kunnallista. Myös orkesterit toimivat maakuntien keskuksissa ja palvelevat laajaa väestöpohjaa.

Valtionosuuden laskeminen

Valtionosuus toimintaan määräytyy laskennallisen kaavan kautta. Joka kolmas vuosi tarkistetaan kustannustaso, jonka pohjalta muodostetaan henkilötyövuosille yksikköhinnat. Henkilötyövuodet vahvistetaan valtion talousarviossa ja samalla myös eduskunta päättää henkilötyövuosien valtakunnallisesta maksimimääristä. Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusrahoitus perustuu sekä veikkauvoittovaroihin sekä budjettivaroihin.

Teattereilla, orkestereilla ja museoilla on omat keskimääräriset henkilötyövuoden hinnat, joiden perusteella määräytyy kunkin toimijan saama lopullinen valtionosuusrahoitus.

Kunnalla ei ole rahoitusvastuuta taide- ja kulttuulaitosten rahoituksesta eikä laissa ole erikseen määritelty kunnan rahoitusosuutta kunnan ylläpitämälle taide- tai kulttuurilaitokselle.

Valtionosuus kattaa kustannuksista vai osan, eikä taide- ja tai kulttuurilaitoksen ylläpitäjä välttämättä saa valtionosuutta kaikille henkilötyövuosille. Henkilötyövuoden hinnasta toimijalle myönnetään 37 % valtionosuutta ja museoilla lisäksi vielä erikseen alueellisesta vastuumuseotehtävästä 85 %. 

Opetushallituksen sivuilta löytyvät teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusraportit.

Kunnat rahoittavat tanssi-, sirkus-, museo-, musiikki- ja teatteritoimintaa vuosittain yhteensä yli 300 miljoonalla eurolla. Suurin osa, yli 190 miljoonaa euroa rahoituksesta kohdentuu valtionosuutta saaville organisaatioille.

 

 

tags
Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri