Taide ja kulttuuri

Taidekasvatus ja taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetusta antavat eri taiteenalojen oppilaitokset ja kansalais- ja työväenopistot. Taiteen perusopetuksen ohella toimijat tarjoavat usein muutakin taidekasvatusta.

Taiteen perusopetus järjestetään lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaan. Opetusta annetaan Opetushallituksen antamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti: Taiteen perusopetuksesta Opetushallituksen sivuilla

Taiteen perusopetusta annetaan musiikissa, tanssissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, teatteritaiteessa sekä arkkitehtuurissa, mediataiteessa, kuvataiteessa ja käsityössä.

Opetushallitus päätti uusista opetussuunnitelman perusteista sekä yleiseen että laajaan oppimäärään. Uudet  opetussuunnitelmat astuivat voimaan elokuussa 2018. 

Selvitys taiteen perusopetuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää selvityksen taiteen perusopetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamistarpeista.

Selvityksen laatii professori Anniina Suominen Aalto-yliopistosta.

Selvitys jakaantuu 2 osaan. Ensimmäisen vaiheen määräaika on 31.3.2019 ja toisen vaiheen 31.5.2019.

Ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan opetustuntikohtaisen vos-järjestelmän uudistamistarpeita ja toimenpidesuosituksia.

Ensimmäisen vaiheen selvitys.

Toisessa vaiheessa tarkastellaan koko rahoitusjärjestelmää mukaan lukien avustukset ja vapaa sivistystyö.

Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksessa? 

Taiteen perusopetuksen ongelmana on rahoituksen riittävyys ja eri taiteenalojen ja oppimäärien epätasainen saatavuus ja saavutettavuus. Opetussuunnitelmat antavat aiempaa joustavammat mahdollisuudet tehdä yhteistyötä eri oppimäärien ja taiteenalojen välillä. Rahoitusjärjestelmää tulee kehittää samaan suuntaan niin, että eri taiteenaloja ja oppimääriä kohdellaan samalla tavoin ja niitä voidaan kehittää joustavasti paikallisesti ja alueellisesti. 

ArtsEqualin toimenpidesuositus Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana (PDF) on suunnattu taiteen perusopetuksen järjestäjille (kunnille ja oppilaitoksille).

Taiteen perusopetuksen rahoitus

Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Silloin kunta toimii koulutuksen järjestäjänä. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta joko itse, omana toimintana, tai yhteistyössä toisen koulutuksen järjestäjän kanssa tai hankkimalla palvelut julkiselta tai yksityiseltä toimijalta.

Mikäli kunta toimii koulutuksen järjestäjänä, se vastaa siitä, että sen järjestämät tai hankkimat palvelut järjestetään lain mukaisesti.

Kunta saa asukasperusteista valtionosuutta taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Asukasperusteisen valtionosuuden saamiseksi riittää ilmoitus siitä, että kunta järjestää taiteen perusopetusta. 

Taiteen perusopetusta järjestävät kunnat saavat siihen valtionosuutta asukasluvun mukaan. Valtionosuus on osa kunnan saamaa peruspalvelujen valtionosuutta (peruste ollut 1,40e/asukas, josta valtionosuutta vos%:n mukaan). Kuntien kustannukset taiteen perusopetuksesta ovat vuosittain 87 miljonaa euroa. Kustannukset sisältävät sekä yleisen että laajan oppimäärän kustannukset. Luvuissa ei ole kansalaisopistoissa annetun opetuksen kustannukset.  

Koulutuksen järjestäjällä on oikeus saada valtionosuutta tuntien määrän mukaan järjestettävään taiteen perusopetukseen (tuntiperusteinen vos). Myös kunnat toimiessaan koulutuksen järjestäjänä voivat saada tuntiperusteista valtionosuutta. Valtion talousarviossa vahvistetaan vuosittain tuntikohtainen yksikköhinta. Vuodelle 2019 tuntikohtainen yksikköhinta on 76,82 euroa. Tästä summasta valtionosuus on 57 %. Opetustuntikohtainen taiteen perusopetuksen valtionosuuden kokonaismäärä on 79 miljonaa euroa. 

Taide- ja kulttuurikasvatus harrastamisena

Kunnat voivat itse päättää, järjestävätkö ne taiteen perusopetusta tai muuta taidekasvatusta. Taiteen perusopetuslain mukaisen opetuksen ohella taiteen perusopetuksen oppilaitokset, kansalaisopistot, lastenkulttuurikeskukset ja muut toimijat järjestävät monipuolisesti taide- ja kulttuurikasvatusta.

Harrastustoimintaa halutaan tukea ja erityisesti koulujen yhteydessä. Harrastamisen tukemisessa on mahdollista hyödyntää erityisesti taiteen perusopetuksen toimijoita ja muita taidekasvatusta antavia tahoja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kerhotoiminnassa.  

 

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri
tags