Nuorisotyö kohti 2020 -lukua

Nuorisotyö kohti 2020-lukua

Visio vuodelle 2020

Nuorisotyö on nuorista välittämistä, osallisuuden ja kasvun tukemista nuorten omissa yhteisöissä sekä nuorten näkökulman esiintuomista. Nuoret kokevat olevansa osa yhteiskuntaa. Nuorisopalvelut ovat kunnan kaikkien hallintokuntien yhteinen asia. Kunnat tukevat nuorten aktiivista toimintaa ja nuorisotyöllä on vahva rooli monialaisissa palveluketjuissa.

NÄILLÄ TOIMILLA TAVOITTEISIIN 

1.    Kuntaliitto tukee nuorten osallisuuden vahvistamista niin, että kunnat kannustavat nuoria toimimaan aktiivisesti erilaisissa nuorten omissa osallisuus- ja vaikuttajaryhmissä sekä sitä kautta osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kunnalliseen päätöksentekoon. Liitto kannustaa kuntia tukemaan lasten ja nuorten itsenäistä kasvua muun muassa kuntien tarjoamien monipuolisten harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien avulla.  

2.    Kuntaliitto kannustaa kuntien eri hallintokuntia käsittelemään lapsi- ja nuorisopoliittisia kysymyksiä niin, että hallintokuntien toimintasuunnitelmiin ja eri ohjelmiin sisältyy nuorisopolitiikan keskeisiä asioita. Liitto kannustaa toteuttamaan yhteistyö- ja kumppanuushankkeita kunnan, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotoimialan eri toimijoiden kanssa. 

3.    Kuntaliitto tukee nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteiden toiminnan kehittämistä viestinnän ja sosiaalisen median eri keinoin. Tieto- ja neuvontapisteiden tulee tarjota palveluita ja tietoa kaikista nuorten elämään liittyvistä kysymyksistä mahdollisimman laajasti yhden luukun periaatetta noudattaen.  

4.    Liitto kannustaa kuntia käyttämään verkkonuorisotyön, nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön eri toimintamuotoja nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen.  

5.    Kuntaliitto pyrkii turvaamaan perusnuorisotyölle riittävät voimavarat paikallistasolla