Usein kysyttyä aamu- ja iltapäivätoiminnasta

Lapset kuuntelee satua

Voiko aamu- ja iltapäivätoiminta olla tunnustuksellista (vrt. uskonnonvapauslaki ja perusopetuksen tunnustuksellisuus)? 
Tunnustuksellisuus ei koske aamu- ja iltapäivätoimintaa ja se on kunnan sovittavissa. Perusopetuslaissa puhutaan oppiaineesta ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole kyse oppiaineesta.
 

Täytyykö aamu- ja iltapäivätoimintaa olla 570 h / toimintaan osallistuva lapsi? 
Tuntimäärä tarkoittaa sitä, että jokaisen oppilaan tulee henkilökohtaisesti saada osakseen ao. määrä kyseistä toimintaa, ennen kuin se täyttää vos:n kriteerit.
Toimintaa voi koota lasta kohden myös siten, että lapsi saa esim. 5 h / päivä. Tällöin toimintaa  ei riitä koko vuodelle.

Voiko lapsi olla päivähoidossa aamu- ja iltapäivätoiminnassa? Siis samassa ryhmässä missä on päivähoitolapsia?
Voi olla, mutta noudattaen päivähoidon ryhmäkokosäännöksiä. Koululaisten kohdalla tulee noudattaa aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteita ja kelpoisuusehtojen on täytyttävä.

Lain mukaan kunnan pitää pyytää nähtäväksi ennen ostopalvelusopimusta rikosrekisteriotteet niiltä henkilöiltä, jotka osallistuvat ao. toimintaan ja he eivät ole virka- tai työsuhteessa. Ei ole mahdollista pyytää ennen sopimusten tekoa, koska sopimuksia tehdään nyt ja ao. tahot vasta sen jälkeen etsivät henkilöstöä.
Sopimus voidaan tehdä ehdollisena tai kaksivaiheisena niin, että "sopimus voidaan tehdä edellytyksellä, että palvelun tuottaja toimittaa ao. lain mukaiset rikosrekisteriotteet".
 

Voiko kunta päätättää lautakunnalla, että se varaa kiintiön sosiaalisin / lastensuojelullisin perustein toimintaa tarvitseville lapsille. Onko se lainmukainen päätös vai rikkooko se yhdenvertaisuusperiaatetta? 
Kunta voi tehdä tällaisen päätöksen, kunhan kriteerit ja määrä on etukäteen päätetty.