Ammatillinen koulutus OMA- Projekti

Ammatillisen koulutuksen omistajaohjausprojekti

Live-lähetys

Suomen Kuntaliitto on yhdessä Finnish Consulting Group FCG:n kanssa toteuttanut vuosina  2016 - 2018 ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus eli OMA-projektin. Tavoitteena projektissa on ollut tukea ja vahvistaa koulutuskuntayhtymien ja -osakeyhtiöiden ja niiden jäsenkuntien strategista omistajaohjausta, kehittää ja kuvata tarkoituksenmukaisia, erilaisia ohjausmekanismeja ja omistajaohjauksen toimintatapoja toimintaympäristön muuttuessa. Keskeinen projektin tavoite oli, että kuntien omistajaohjaus ja päätöksentekokulttuuri vahvistuvat systemaattiseksi ja johdonmukaiseksi toiminnaksi.

Projektissa eräänä tavoitteena oli vaikuttaa v. 2018 toteutettuun toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformiin, jossa uudistettiin muun muassa sekä ammatillisen koulutuksen toimintalainsäädäntö, rahoituslainsäädäntö että järjestämisluvat.

 Samanaikaisesti ammatillisen koulutuksen reformin kanssa myös Kuntalain muutokset oli otettava huomioon kuntien taloussäädöksissä ja hallintosäännöissä. Kuntalain uudistuksista johtuen kuntien on nyt otettava taloudessaan huomioon myös kuntayhtymän velat ja tase. Lisäksi uusittaviksi tulivat muun muassa kunnan toimielimiä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä koskevat asiat. Myös nämä asiat ovat olleet projektissa käsiteltävinä. Projektissa mukana olevilla on ollut mahdollisuus päästä kouluttamaan omaa luottamushenkilöstöään ja virkamiehiään nykyiseen tilanteeseen ja muokkaamaan omat sääntönsä ja ohjeensa sen mukaisiksi.

Projektissa oli mukana 38 kuntaa ja 13 koulutusorganisaatiota, joista 11 koulutuskuntayhtymämuotoista ja kaksi osakeyhtiötä. Projektissa omistajaohjaus on vahvistunut ja selkiytynyt siten että kullakin alueella on luotu omistajakuntien yhteiset strategiat omistajaohjauksen toteuttamiseen. Projektissa oleville hyötynä on pitkäaikaisen kuntaverkostoitumisen ja kollegiaalisen vertaisryhmätyön edut, mm.  hyvien toimintamallien ja käytänteiden keskinäinen vertailun avulla.

Konkreettisena tuotoksena projektissa laadittiin julkaisu omistajaohjauksen keskeisistä seikoista ja käytännöistä. Tuotos ”Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi. Kuntien omistajaohjaus ammatillisessa koulutuksessa” julkaistiin OMA-projektin päätösseminaarissa 24.1.2019. Julkaisu lähetettiin kaikkiin suomen- ja kaksikielisiin kuntiin. Omistajaohjauksen perusasioita ja erilaisia käytänteitä esittelevä teos palvelee myös muiden alojen (sote, kulttuuri) suunnittelua kuntayhtymämuotoa pohdittaessa.

Ammatillinen koulutus - mainettaan parempi julkaisu 
Liitteenä 24.1.2019 pidetyn seminaarin aineistoja

tags