Ennakointi

Koulutustarpeiden ennakointi

Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi

Ennakointi kytkeytyy kuntienkokonaisvaltaiseen tulevaisuustyöhön ja yhteiskunnan tulevaisuuden kuvaan. Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja millaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakoinnissa hahmotetaan tulevaisuuden työvoiman tarvetta eri aloilla, koulutusasteilla ja maan eri osissa. Koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti  toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden muutosten ennakointi. Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointi palvelee erityisesti kunkin alueen koulutusorganisaatioiden koulutusalakohtaisten aloituspaikkojen mitoittamista.

Ennakointi voi painottua joko määrällisesti tai laadullisesti. Määrällisellä ennakoinnilla tarkoitetaan valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita, laadullisella tarkoitetaan osaamistarpeiden ennakointia. Osaamistarpeiden ennakointi liittyy myös laajempaan tulevaisuuskeskusteluun ja tuo näkökulmia kuntien ja alueiden strategiseen kehittämiseen. Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia tehdään laajoissa yhteistyöverkostoissa, jonka muodostavat monet eri toimijat: ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset, työmarkkinajärjestöt, oppilaitokset sekä työnantajat.

Suomen Kuntaliitto toimii näissä verkostoissa. Koulutuksen ennakointiasioissa yhteistyömme on tiivistä erityisesti maakunnan liittojen ennakoijien kanssa.