Lukiokoulutus

lukiokoulutus

Lukio

Lukiokoulutus on kurssimuotoista, luokatonta ja jaksotettua yleissivistävää opetusta sekä nuorille että aikuisille. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen, mutta opiskeluaikaa voi halutessaan lyhentää tai pidentää. Oppimää­rä tulee kuitenkin suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pi­dennystä.

Lukioita on 342. Lisäksi lukiokoulutusta annetaan 41 muussa oppilaitoksessa. Lukiokoulutuksessa opiskelee yhteensä n. 112 000 opiskelijaa, joista aineopiskelijoita on n. 20 000. Vuosittain lukio-opiskelunsa aloittaa vajaat 35 000 opiskelijaa, joista n. 3700 aikuisopiskelijaa.

Lukiokoulutuksen keskeyttää vajaat 4 prosenttia, joista yli puolet jatkaa jossain toisessa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ylioppilastutkinnon tekevät lähes kaikki lukion suorittaneet. Lukio-opiskelija voi suorittaa myös muita toisen asteen tai korkea-asteen opintoja.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Muualla verkossa