Koulukuljetus

Koulukuljetuksiin osallistuu noin viidesosa esi- ja perusopetuksessa olevista oppilaista.  

Perusopetuslain 32 §:ssä säädetään kunnan velvollisuudesta järjestää oppivelvollisuusikäisille esi- ja perusopetuksen oppilaille maksuton koulukuljetus. Järjestämisvelvollisuus koskee esiopetusoppilaita ja perusopetusta tai lisäopetusta saavia oppilaita, joiden koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä avustus. 

Lakivelvoitteen lisäksi kunnat myöntävät kuljetuksia oman harkintansa mukaan. Kuntakohtaisista maksuttoman koulukuljetuksen perusteista on päätetty kunnan kuljetussäännössä tai kuljetusstrategiassa. Niissä on määritelty muun muassa vaaralliseksi luokitellut tieosuudet. Myöntämisperusteisin vaikuttavat muun muassa kunnan kouluverkko, liikenneyhteydet ja kunnan koko.

Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää koulukuljetuksia perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Halutessaan kunta voi sen kuitenkin järjestää omalla kustannuksellaan.
 

Leena Pöntysen blogi 7.8.2017 : Koulumatka on tärkeä osa lapsen ja nuoren päivää