Kansalaisopistot kunnissa

Kansalaisopistojen toiminta ja talous -raportit

Kansalaisopistokurssi

Kuntaliiton Kansalaisopistoverkosto on koonnut yhteen 15 verkostossa olevan kuntaomisteisen kansalaisopiston toimintaan ja talouteen liittyviä keskeisiä tunnuslukuja. Ensimmäisen kerran raportti tehtiin vuodelta 2016.

Kansalaisopistoilla on merkityksellinen tehtävä kuntalaisten osaamisen ja hyvinvoinnin vahvistamisessa kaikissa kunnissa. Kansalaisopistojen kurssitarjonta on monipuolista ja vastaa eri ikäisten, erityisesti aikuisväestön, elinikäisen oppimisen ja mielekkään toiminnan tarpeisiin.

Tiedonkeruussa mukana oleva kansalaisopistojen toiminta-alueen väestömäärä kattaa Suomen kokonaisväestömäärästä noin 39 prosenttia, joten se antaa kunnallisista kansalaisopistoista läpileikkaavaa kuvaa. Verkoston opistojen kokoonpano edustaa koko Suomea, erikokoisia kuntia ja kansalaisopistoja.

Mukana ovat Espoon työväenopisto, Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, Kivalo-Opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Oulu-opisto, Pieksämäen seutuopisto, Porvoon kansalaisopisto, Puulan seutuopisto, Revontuli-Opisto, Saariston Kombi, Tampereen seudun työväenopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto, Vakka-Suomen Kansalaisopisto, Valkeakoski-opisto sekä Vantaan aikuisopisto.

Kansalaisopistojen toiminnassa ja taloudessa on paljon yhteneväisyyttä, mutta myös selkeitä eroavaisuuksia löytyy opistojen välillä. Voit tutustua raporttehin.