Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja mm. Aluehallintovirasto myöntävät opetus- ja kulttuuritoimeen kohdennettua harkinnanvaraista valtionavustusrahoitusta. Avustukset myönnetään toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, erityisavustuksena (investointi, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin) sekä investointiavustuksena.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusrahoitus http://minedu.fi/avustukset

Katso OKM:n avustusten hakuaikoja.

Muita avustuksia:

Opetushallitus  Kehittämisrahoitus

AVI Kirjastotoimen kehittämisavustukset

AVI Liikunnan ja liikuntarakentamisen avustukset

AVI Nuorisotyön lasten ja nuorten toiminnan avustukset

AVI Nuorten työpajatoiminnan avustukset

 

TUTUSTU VALTIONAVUSTUSRAHOITUSTA KOSKEVAAN OHJEISTUKSEEN

Valtionavustuslaki

Yleisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisavustuksiin liittyvät ehdot ja rajoitukset  Opetus- ja kulttuuriministeriö

Perustamishankkeet, ehdot

Investointiavustukset, ehdot

Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisista valtionavustuksista, Opetushallitus 9.3.2016 https://valtionavustukset.oph.fi/liitteet/va_yleisohje_fi.pdf

Opetushallitus. 2018 https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/ohje_valtionavustuksen_hakijalle_ja_kayttajalle_2018.pdf

 

 

 

tags