Opetus- ja kulttuuritoimen valtionavustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja mm. Aluehallintovirasto myöntävät opetus- ja kulttuuritoimeen kohdennettua harkinnanvaraista valtionavustusrahoitusta. Avustuksia myönnetään toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, erityisavustuksena (investointi, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin) sekä investointiavustuksena.

Valtionavutushaut julkaistaan valtionapuviranomaisten verkkosivuilla. Avustuksia hakeakseen tulee aktiivisesti seurata valtionapuviranomaisten verkkosivuilta valtionavustuksiin liittyvää tiedottamista hakuajoista, raportoinnista ja ohjeista.

 

ETSI JA HAE VALTIONAVUSTUSTA OPETUS- JA KULTTUURITOIMEEN

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusrahoitus  

Opetushallituksen kehittämisrahoitus  

Aluehallintoviraston avustukset  

 

TUTUSTU VALTIONAVUSTUSRAHOITUSTA KOSKEVAAN OHJEISTUKSEEN

Valtionavustustoimintaa kehitetään 

Valtiovarainministeriön Valtionavustusten kehittäminen ja digitalisointihankkeen avulla valtionavustustoimintaa kehitetään vuoden 2023 loppuun asti.  Kehittämistyöhön osallstuu myös kuntia ja Kuntaliitto. Lisätietoa uudistuksesta Valtionavustustoiminnan kehittäminen

 

 

 

tags