Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus

Valtio osallistuu opetus- ja kulttuuritoiminnan rahoittamiseen. Kunnan peruspalveluiden valtionosuus on 25,46 prosenttia vuonna 2020. Kuntien rahoitusosuus on siten noin 75 prosenttia, kun valtionosuus nousee 0,09 prosentilla vuodesta 2019. Opetus- ja kulttuuritoimen kuntien rahoitusosuus lukiokoulutuksen käyttökustannuksista on 57,30 prosenttia ja maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen käyttökustannuksista 50 prosenttia. 

Kuntien rahoitusosuus ammatillisen koulutuksen rahoituksessa on euromäärä, joka saadaan, kun 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu valtion määräraha kerrotaan luvulla 1,3461. Kuntien rahoitusosuus on kuitenkin enintään vuoden 2017 tasossa.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu on siirtynyt vuonna 2015 kokonaisuudessaan valtiolle, jolloin kuntien ammattikorkeakoulujen rahoitusosuus siirtyi rahoitettavaksi 36 % osalta peruspalveluiden valtionosuuden kuntarahoituksesta ja 64 % opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toisen asteen koulutuksen kuntien rahoitusosuudesta.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta

1. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009).

Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen (nk. yhden putken malli) sisältyvät:
• sosiaali- ja terveydenhuolto (sis. varhaiskasvatuksen)
• esi- ja perusopetus
• kirjastot
• yleinen kulttuuritoimi ja
• asukasperustaisesti rahoitettava taiteen perusopetus

Myös esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausjärjestelmä on osa kunnan peruspalvelvujen valtionosuusjärjestelmää.

 

2. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulutuksen järjestäjille myönnetään valtionosuusrahoitus 
• lukiokoulutukseen ja
• ammatilliseen koulutukseen.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää esi- ja perusopetukseen oppilaskohtaista lisärahoitusta sekä rahoitusta muuhun opetus- ja kulttuuritoimintaan.

Rahoitusta myönnetään

  • aamu- ja iltapäivätoimintaan
  • taiteen perusopetukseen
  • vapaaseen sivistystyöhön
  • kirjastotoimeen
  • liikuntatoimintaan ja nuorisotyöhön
  • kulttuuriin, museoille, teattereille ja orkestereille.

 

 

tags