Sivistyskunta palveluksessanne -video

Sivistyskunta palveluksessanne

Mitä tarkoitetaan, kun puhutaan sivistyskunnasta? Onko sivistyskunta utopiaa vai jokapäiväisiä palveluja eri-ikäisille?
Kuntaliiton sivistyskuntatyön tavoitteena on tehdä näkyväksi ja auttaa ymmärtämään varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön roolia ja merkitystä tulevaisuuden kunnassa. Sivistyspalveluilla edistetään asukkaiden osaamista ja hyvinvointia, mutta niillä vaikutetaan myös monin tavoin kunnan elinvoimaan ja kuntalaisten aktiivisuuteen. 

tags