Vapaan sivistystyön koulutus poikkeusoloissa ja koronaepidemian aikana

Valtioneuvoston suosituksen mukaan koronaviruspandemian vuoksi taiteen perusopetuksen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat ovat suljettuna tämän hetkisten tietojen mukaan 13.5.2020 saakka, jolloin lähiopetus on keskeytettynä. Opetusta ja ohjausta järjestetään vapaan sivistystyön oppilaitoksissa mahdollisimman laajalti muilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. 

Eri puolella Suomea vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on otettu digitaalisia loikkia, jotta koteihin saadaan opetusta. Kaikesta on opittavaa, myös koronatilanteesta. Se kertoo meille, että digiosaaminen on tämän päivän edellyttämä perustaito kaikille. Niin etänä opiskelun kuin työnteon mahdollisuudet testataan nyt laajamittaisesti, ja ne näyttävätkin onnistuvan nykylaitteilla hyvin. Haasteitakin asiaan sisältyy. Jos ajatellaan lukuisia kuntien kansalaisopistoja, on nähtävissä, että aivan kaikkea opetusta ei ole piuhoihin saatu sullottua, kun vaikkapa kangaspuita tai uimahalleja ei ole voitu siirtää kotiin - ainakaan tähän hätään. Toki luovuus on jo mahdollistanut asioita, joita ei uskoisi mahdolliseksi. Niin liikunta kuin kädentaidot mahdollistuvat varsin hienosti myös ruudun läpi. Kansalaisopistojen ketteryys ja laaja osaaminen ansaitsee jälleen kiitosta.

Yksi iso haaste on kuitenkin se, että aikamme ikääntyneempi koulutukseen osallistujajoukko, joka istuu tukevasti kotona karanteenissa, ei usein vielä omaa digivalmiuksia ja jäävät vaille itselleen arvokasta aktiviteettia. Mutta digivalmiudet eivät ole tavoittaneet vielä kaikkia muitakaan, joten ajanmukaisten perusvalmiuksien tukemista todella tarvitaan. Koronatilanne avaa silmämme huomaamaan, miten paljon aktiviteettia, toimintaa ja yhteisöllisyyttä me tarvitsemme tukemaan omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiamme. Kansalaisopistot ovat avainasemassa tukemassa eri ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja monipuolisia oppimiskokemuksia.

Osa alkaneesta koulutuksesta on jouduttu peruuttamaan, eikä kaikkea jo suunniteltua kurssitarjontaa pystytä toteuttamaan, varsinkin tilanteen mahdollisesti pitkittyessä. Kurssimaksutuloissa aleneminen näyttäytyy. Opistojen kurssimaksukäytännöt ovat vaihtelevia, koska opistojen ylläpitäjät itse määrittelevät asiakasmaksunsa ja maksuperiaatteet. Laki edellyttää ainoastaan, että maksut ovat kohtuullisella tasolla. Monet opistot pyrkivät myös siirtämään tai korvamaan saamatta jäänyttä opetusta muilla keinoin. Koska osaa kurssitarjonnasta ei ole mahdollista toteuttaa, vaikutukset ulottuvat heikentävästi myös valtionosuusrahoituksen perusteena oleviin suoritemääriin. Poikkeuksellisen tilanteen vaikutukset eivät kuitenkaan saa heikentää toimintaedellytyksiä ja heijastua negatiivisesti tulevien vuosien rahoitukseen. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa tehdään jo kurssisuunnittelua kohti syksyllä alkavaa uutta toimintakautta. Osa kevään ohjelmassa olevasta kurssitarjonnasta on myös mahdollista siirtää syksyyn.

 

Valtoneuvoston asetuksen muutos ajalle 1.9.2020-31.8.2021
Asetus vapaasta sivistystyöstä

1 § (20.8.2020/614) Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen järjestämän koulutuksenvähimmäispituus

Kansanopiston ja valtakunnallisen liikunnan koulutuskeskuksen yhtenä opiskelujaksona järjestämän koulutuksen vähimmäispituus on 10 opetustuntia. Opiskelujakson opetus on jaettava vähintään kahdelle peräkkäiselle päivälle siten, että sitä annetaan keskimäärin vähintään viisi tuntia päivässä.

tags