Varhaiskasvatus

Kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki vai palveluseteli

Kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perhe voi saada lasten kotihoidon tukea, joustavaa tai osittaista hoitorahaa tai yksityisen hoidon tukea. Lisätietoa kelan sivuilta; lapsiperheen tuet. Lisäksi kunta voi myöntää palvelusetelin varhaiskasvatuspalvelun hankkimiseksi kunnan periaatteiden mukaisesti

KOTIHOIDON TUKI
Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti). Kotihoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta sekä tulojen mukaan määräytyvästä hoitolisästä.

YKSITYISEN HOIDON TUKI
Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Tukea ei voi saada jos lapsi on kunnan järjestämässä päivähoidossa tai hänelle ole varattu sieltä hoitopaikka. Yksityisen hoidon tuki koostuu hoitorahasta, tuloihin perustuvasta hoitolisästä sekä mahdollisesta kuntalisästä.

PALVELUSETELI
Palveluseteli on yksi kunnan käytettävissä oleva palveluiden järjestämistapa myös varhaiskasvatuspalvelujen osalta. Kunta voi järjestää esimerkiksi lasten päivähoidon antamalla palvelun käyttäjälle palvelusetelin. Kunta sitoutuu tällöin maksamaan palvelun käyttäjän palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut setelin arvoon asti. Kunta asettaa palvelusetelin arvon ja hyväksyy yksityiset palvelusetelipalvelun tuottajat järjestelmän piiriin. Palvelusetelin käyttöön sisältyy asiakkaan oma valinnanvapaus. Asiakkaalla on oikeus valita kunnan hyväksymistä tuottajista se palveluntuottaja, jonka palveluita hän haluaa ao. palvelussa käyttää.

 

KELAN LASTEN HOIDON TUEN KUNTALISÄ

Kuntalisä voidaan Kelan toimeenpanemana maksaa sekä kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen hoitorahan tai hoitolisän korotuksena ja kuntalisän määräytyminen voi perustua joko lasten iän mukaiseen porrastukseen tai lasten lukumäärän mukaisesti. 

Kuntalisäsopimus kunnan ja Kelan välillä

Kuntalisän maksamisesta Kelan kautta tehdään aina kunnan ja Kelan välinen sopimus. Sopimukseen kirjataan mm., miltä ajalta ja millä ehdoilla kuntalisää maksetaan. Kun kunta harkitsee uuden sopimuksen tekemistä tai olemassa olevan kuntalisäsopimuksen muuttamista, kunnan edustajan tulee ottaa yhteyttä Kelaan. Kunta voi olla yhteydessä suoraan Kelan vakuutuspiiriin tai sähköpostilla osoitteeseen ettlastenhoidontuki@kela.fi. Kelaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, esimerkiksi jo ennen kuntalisän perusteista päättämistä. Näin voidaan olla varmoja siitä, että kuntalisä on maksettavissa valituin ehdoin Kelan kautta. Hyvä lähtökohta sopimusneuvotteluille on kunnan laatima kuntalisäsopimuksen luonnos, jonka voi lähettää esimerkiksi sähköpostilla tarkistettavaksi. (lähde: kela.fi/kelan kautta maksettava kuntalisä)

Kahden kuukauden toimeenpanoaika

Kelan on saatava tieto kuntalisäsopimuksen solmimisesta vähintään kaksi kuukautta ennen sopimuksen haluttua voimaantuloa.  Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 20 §:n mukaan kunnan on ilmoitettava päätöksestään sekä päätöksen voimassaolon jatkamisesta tai lakkaamisesta taikka päätöksen muuttamisesta kansaneläkelaitokselle viimeistään kaksi kuukautta ennen päätöksen voimaantuloa.

Kuntalisä ja mallisopimus

Kuntalisän sopimuspohja on uusittu 1.8.2016 alkaen. Kuntalisän mallisopimus Kelan sivuilla

tags