Päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön ja oikean lapsimäärän määritteleminen

Päiväkodin mitoitukset

Päiväkoti lapsia

Päiväkotien oikean lapsimäärän ja siihen liittyvän riittävän kasvatus-, opetus-, ja hoitotehtävissä olevan henkilöstön määritteleminen aiheuttaa usein keskustelua. Asia ei olekaan ollenkaan yksikertainen, sillä samassa ryhmässä voi olla eri ikäisiä ja eri aikoja päivässä olevia lapsia. Myös asetuksen mukainen henkilöstön ja lasten välinen mitoitus on erilainen esimerkiksi lapsen iästä johtuen. 

Oikea lapsimäärän määrittämiseksi ryhmässä, jossa on eri ikäisiä ja eri aikoina läsnä olevia lapsia on käytettävä palvelukertoimia. Palvelukertoimet saadaan laskemalla kullekin lapselle varhaiskasvatusasetuksen mitoituksen pohjalta laskennallinen luku, minkä avulla voidaan määrittää ryhmän tai päiväkodin säädösten mukainen oikea lapsimäärä. Asiaa ja toimintatapaa pohtiessa on hyvä muistaa, että henkilöstön suhdeluku ei ole asetuksen mukaan ryhmäkohtainen, vaan päiväkotikohtainen. Päiväkodin lapsiryhmiä muodostettaessa on huomioon otettava varhaiskasvatuslaissa määritelty yhden lapsiryhmän enimmäiskoko.

Mikäli ryhmässä tai päiväkodissa on tilaa ja varsinaisia lapsia on poissa, mitoituksen mukainen lapsimäärä voidaan päiväkotiin ottaa. Oikeaa lapsimäärää määriteltäessä lasketaan vain päiväkodissa paikalla olevat lapset ja henkilöstö. Lasten määrän mukaan tarvittava henkilöstö tulee olla päiväkodissa paikalla ja käytettävissä. Se miten henkilöstö ja lapset päiväkodissa sijoittuvat ja toimintaa toteuttavat ei ole yksityiskohtaisesti määritelty. Työvuorojen ja lasten läsnäolojen suhteen tulisi pyrkiä siihen, että mitoitus toteutuu keskimäärin koko päivän aikana.

Kuntaliitto on toteuttanut yhteistyössä Vertikal oy:n kanssa laskurin, jolla voi arvioida päiväkodissa tai ryhmässä olevaa lapsimäärää suhteessa päiväkodin kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimiviin työntekijöihin. Laskuriin pääset tästä. Laskurin käyttäminen on helppoa, yksityiskohtaiset käyttöohjeet löytyvät laskurin vierestä.

Olemme tehneet asiaa selventävän muistion, liitteenä sivun alla. Muistio ja laskuri on käyty läpi aluehallintoviranomaisen kanssa ja tulkintamme mitoituksiin liittyvissä asioissa on tältä osin yhteneviä. Kuntien tekemiin päätöksiin tai ratkaisuihin ei tässä muistiossa ole otettu kantaa. Laskurin käytöstä ja omien tietojensa oikeellisuudesta vastaa kukin käyttäjä itse. 

tags