Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen hallinto

Kunta voi itse päättää mikä monijäseninen toimielin huolehtii lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetussa laissa (1128/1996) kunnalle säädetyistä tehtävistä.

Kuntaliitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ovat seuranneet päivähoidon hallinnonalan tilannetta kunnissa vuodesta 2004. Kuntaliitto kartoitti tiedot päivähoidon kuntatason hallinnosta kyselyllä keväällä 2016. Kartoitusta ei tulla enää jatkossa tekemään. Päivähoidon hallinnonalaa koskeva kysely kattoi kaikki Manner-Suomen kunnat ja kyselyyn 86 prosenttia kunnista (256 kuntaa). Kysely toteutettiin osana kuntalisiä ja palveluseteliä kartoitattanutta kyselyä.

Varhaiskasvatuksen hallinto pääsääntöisesti opetustoimen hallinnoimaa

Vuonna 2016 varhaiskasvatus kuuluu pääosassa kuntia hallinnollisesti opetustoimeen. Opetustoimi tarkoittaa kaikkia niitä hallinnollisia ratkaisuja, joihin on sisällytetty opetus-, koulutus- ja sivistysalkuiset toimialanimet. Vastaajista lähes 89 prosentilla (228) varhaiskasvatus on hallinnollisesti osa opetustoimea.

Sosiaalitoimeen tai vastaavannimiseen hallinnolliseen kokonaisuuteen varhaiskasvatus kuuluu vajaalla 4 prosentilla (10). Jokin muu hallinnollinen ratkaisu kuin opetus- tai sosiaalitoimi on 7 prosentilla vastaajia (18).

Tähän kolmanteen ryhmään, jokin muu hallinnonala, sisältyvät esimerkiksi lasten ja nuorten elämänkaarimalliset hallintokokonaisuudet, jossa varhaiskasvatuksen vastuualue

Vuonna 2014 varhaiskasvatuspalvelu kuului hallinnollisesti opetustoimeen 240 kunnassa (83 %), sosiaalitoimeen 29 kunnassa (10 %) ja muuhun hallinnonalaan 19 kunnassa (7 %). Vastaavasti vuonna 2012  tehdyn kyselyn mukaan päivähoito oli opetustoimen hallinnoimaa 214 kunnassa (67 %), sosiaalitoimen lautakunta huolehtii päivähoidon tehtävistä 84 kunnassa (26 %). Muulla tavoin päivähoito on organisoitu 22 kunnassa (7 %).

Varhaiskasvatuksen hallinto

tags