Kirjastopalvelut

Kirjastojen toiminnalla on vaikuttavuutta

Kuntaliiton kirjastojen vaikuttavuusprojektissa Hyötyä, tietoa, elämyksiä – kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia (2016) koottiin yhteen kuntaesimerkkejä sekä kirjastojen vaikuttavuustutkimusten tuloksia Suomessa ja ulkomailla.

Tiedote Nykyikirjasto on jokamiehen innovaatiokeskus.

​Lisäksi projektissa tuotettiin yhteistyöllä Vaikuttavuuden verkkosivusto

Vaikuttavuusjulkaisussa esitellään:

  • kirjastojen kansainvälisiä ja kansallisia hyöty- ja vaikuttavuustutkimuksia,
  • toiminnan ja toimitilojen kehittämistä eri kunnissa (kuntaesimerkit),
  • hyvinvointikertomus ja tilastojen raportointityövälineet kehittämisen ja strategisen johtamisen välineenä sekä
  • kirjastojen elinkeinopoliittisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia muun muassa keskustakirjaston vaikutusarvioinnin avulla.

Julkaisu ja verkkosivusto tehtiin yhteistyössä Helsingin tietokeskuksen, Helsingin kaupunginkirjaston - Yleisten kirjastojen keskuskirjaston ja kirjastojen valtakunnallisen verkkopalvelun www.kirjastot.fi kanssa. 

Myös Suomen Kirjastoseura on koonnut yhteen tietoa Kirjastojen taloudellisista vaikutuksista (2017) .

Kuten Kuntaliiton ja yhteistyökumppaneiden Hyötyä, tietoa, elämyksiä -julkaisussa todetaan, myös Kirjastoseuran selvityksessä huomioidaan, että "Kirjastot toimivat vuorovaikutuksessa monien muiden julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Siksi niiden vaikutusten arvioiminen ei ole suoraviivaista. "

Kirjastojen keskeisenä tavoitteena on  edistää lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Lukutaitoa tarvitaan jatkuvasti elämän eri vaiheissa.

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Kulttuuri ja kirjasto erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
Twitter-tili