Kirjastopalvelut

Kirjastot tukevat kulttuurista moninaisuutta

Yleiset kirjastot tarjoavat kaikille ihmisille kirjastopalveluja. Kirjastot hankkivat vieraskielistä aineistoa asukkaiden käyttöön ja kirjastotiloissa järjestetään erilaisia tapahtumia ja tapaamisia eri kieli- ja kulttuuriryhmille (kielikahvilat, kirjallisuuspiirit).

Yleiset kirjastot tarjoavat kirjastopalveluja ja -aineistoja kaikille kirjastokävijöille. Kirjastot hankkivat myös vieraskielistä aineistoa asukkaiden käyttöön. Vieraskielisen aineiston saamisessa kaikkia kirjastoja palvelee ja auttaa Monikielinen kirjasto. Monikielinen kirjasto toimii Helsingin kaupunginkirjaston-keskuskirjaston yhteydessä.

Monikielinen kirjasto palvelee maan kaikkia yleisiä kirjastoja. Sen tehtävänä on Suomessa asuvan vieraskielisen väestön kirjastopalvelujen tukeminen, yhteyksien solmiminen koti- ja ulkomaisiin yhteistyötahoihin, tiedotus ja neuvonta sekä aineiston hankinta yhteiskäyttöön sellaisilla kielillä, joiden käyttäjiä Suomessa on vähän.

Suomeen väliaikaisesti tai pysyvästi muuttajien palvelutarpeet kirjastoissa ovat yhtä yksilöllisiä ja moninaisia kuin muunkin väestön. Väestöä on hyvin monista eri maista ja kulttuuripiireistä.

Yleisten kirjastojen palvelut tukevat ihmisten kotoutumista

Nk. matalan kynnyksen palveluna kirjastoon on kaikkien helppo tulla ja sitä kautta tutustua esimerkiksi asuinpaikan muihin palveluihin ja kulttuuritarjontaan ja paikallisiin yhdistyksiin.  

Kirjastotiloissa on toimivat ja ilmaiset verkkoyhteydet kävijöiden käyttöön samoin kuin mahdollisuuksia osallistua monipuolisiin tapahtuma- ja koulutustilaisuuksiin.

Kirjastot toimivat julkisina tiloina, joissa eri kieli- ja kulttuuritaustaiset voivat oleskella vapaasti, tavata toisiaan ja järjestää omaehtoista toimintaa.

 

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Kulttuuri ja kirjasto erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
Twitter-tili