Kirjastopalvelut

Kirjastotoiminnan keskeisiä ulottuvuuksia

Kirjasto on osa kunnallista hallinto- ja palvelujärjestelmää.

Kirjastotoimintaa kehitetään entistä enemmän osana monisektoraalisia palveluketjuja sekä tilaratkaisuja. Henkilöstön osaamiskartoituksella sekä asiakaskyselyillä voidaan ennakoida tulevia palvelutarpeita ja varautua mm. eläköitymiseen ja palvelutarpeiden muutoksiin.

Kuntaliitto toimii yhteistyössä

Kuntaliitto on yhteistyössä muiden keskeisten toimijoiden kanssa ollut tuottamassa tietoa mm. kirjastotoiminnan vaikuttavuudesta  ja saavutettavuudesta.

Kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia 

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus 

Tietoa saavutettavuudesta Kuntaliiton sivuilla

Julkisia palveluja koskeva saavutettavuusdirektiivi koskee myös kirjastoja. Vastaavasti kirjastoissa on huomioita muunkin lainsäädännön muutoksia (mm. tietosuoja, tekijänoikeudet).

Kirjastojen suoritteet ja toiminnan laajuus​

Kunnat ylläpitävät kattavaa ja tasokasta kirjastopalvelujen verkostoa. Kirjastotilastot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.  

​​Kirjastoja koskevat tilastot ovat kunnan koko kirjastolaitosta koskevia tietoja. Pää- ja sivutoimipisteiden ohella kunnilla on muissa palvelupaikoissa siirtokokoelmia mm. kouluissa, joissa voi aineistoja lainata sekä palauttaa.

Kirjastotoimintaa kuvaavat yksityiskohtaiset tiedot löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen tilastotietokannasta. Tilastoista saatavilla myös karttoja ja graafeja (kirjastotilastojen visualisointi).

Keskeisiä kustannustietoja löytyy Tilastokeskuksen keräämistä kuntien taloustilastoista. Tilastokeskuksen sivuille on koottu tilinpäätöstietoja kirjastojen käyttökustannuksista ja investoinneista sekä meno- ja tulorakenteesta. ​​​​​

 

Johanna Selkee

Etunimi
Johanna
Sukunimi
Selkee
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2080
Kännykkä
+358 50 435 9420
Vastuualueet
  • kirjastot
  • yleinen kulttuuritoimi
  • taidelaitokset
  • taiteen perusopetus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Opetus ja kulttuuri