Osallistuminen ja vuorovaikutus

Demokratia ja osallisuus

EU ja kansainvälisyys

Tietoyhteiskunta

Viestintä ja markkinointi

Maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Johtaminen ja kehittäminen

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Ruotsinkielinen palvelu

Elinvoimaindikaattori

Elinvoimaindikaattori - miten kunnallasi menee?

Elinvoimaindikaattori kertoo mihin suuntaan kunta on menossa. Voit tarkastella yksittäisen kunnan elinvoimaa suhteessa naapurikuntiin tai muihin kuntaryhmiin. Elinvoima on laskettu muun muassa väestö-, työpaikka- ja koulutustason muutoksesta

lateral-image-left