Edustuksellinen demokratia

Kunnallinen itsehallinto nauttii Suomessa vahvaa lainsäädännöllistä suojaa. Perustuslaissa määritelty kunnallinen itsehallinto on kuntalaisten itsehallintoa. Edustuksellinen demokratia on Suomen paikallishallinnon perusta. Edustuksellisuus perustuu kuntien asukkaiden joka neljäs vuosi käyttämään äänivaltaan kuntavaaleissa, jolloin he valitsevat edustajansa kunnanvaltuustoihin.

Valtuuston kokous

Valtuuston toiminta ja tehtävät

Valtuusto on kunnan asukkaiden valitsema kunnan ylin toimielin. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa, jollei ole toisin säädetty. Kunnan ylin poliittinen päätösvalta kuuluu valtuustolle.
narrow
Valtuustotyön kehittäminen

Valtuustotyön kehittäminen

Valtuustosopimus on eräänlainen yhteistyösopimus, joka konkretisoi valtuustotyön painopisteet ja vuosittaiset teemat, yhteistyösuhteet ja tiedonkulkuun liittyvät periaatteet.
narrow
Hallituksen kokous

Hallituksen toiminta ja tehtävät

Kunnanhallitus on valtuuston ohella kunnan pakollinen toimielin. Sen rooli kunnan hallinnossa on erittäin keskeinen.
narrow
Hallitustyön arviointi

Hallitustyön arviointi

Hyvä hallitustyöskentely on kunnan menestystekijä. Hallitus toimii uudistusten keskiössä. Se ohjaa kunnan strategian laatimisprosessia ja uudistusten toteuttamista.
narrow
Suositus

Suositus hyvästä hallitustyöskentelystä

Hyvän hallitustyöskentelyn periaatteilla tarkoitetaan sitä, että kunnissa sovitaan hallitustyöskentelyn poliittisista pelisäännöistä ja määritellään hallituksen työn painopisteet.
narrow
lautakunta

Lautakunnan toiminta ja tehtävät

Lautakunnat ovat hallituksen alaisia toimielimiä. Ne hoitavat toimialasta riippuen erilaisia pysyväisluonteisia tehtäviä ja tehtävistä päättäminen kuuluu valtuustolle.
narrow
Kaaviokuva

Muut toimielimet

Kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.
narrow
Kuntaliiton toimintasalkku

Toimintasalkku

Toimintasalkusta löydät katsauksen Kuntaliiton edunvalvonta- ja projektitoimintaan sekä aktiivisiin verkostoihin.
narrow
Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
  • Kunta- ja aluejohtaminen
  • Strateginen johtaminen
  • Sertifioidut johtamisvalmennusohjelmat
  • Uuden sukupolven organisaatiot -verkostoprojekti
  • Kuntaliiton strategia ja tulevaisuustyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Johtamisen tiimi
tags