Vuoden valtuutettu 2020 on valittu

Lempäälän kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Hakala on nimetty vuoden valtuutetuksi Kuntaliiton keräämistä ehdotuksista. Toista kertaa järjestetyssä kilpailussa oli mukana 50 valtuutettua 36 kunnasta. Asiantuntijaraati arvosti erityisesti luottamushenkilön uudistamis- ja yhteistyötaitoja.

Kuntaliitto jakoi Vuoden valtuutettu -palkinnon nyt toista kertaa. Kilpailun avulla Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota paikallisdemokratian merkitykseen ja nostaa esiin kuntien luottamushenkilöiden tekemää tärkeää työtä. 

Palkinnoksi voittaja sai Assi Arnimaa-Leinosen  suunnitteleman kunniamerkin ja kunniakirjan. Lisäksi voittaneen valtuutetun valtuusto saa käyttöönsä Kuntaliiton myöntämän 10.000 euron stipendin koulutukseen ja konsultointiin käytettäväksi.

Heikki Hakala saa vuoden valtuutettu -palkinnon ja kukat
Vuoden valtuutettu Heikki Hakala kukitettiin Kuntamarkkinoilla 10.9.2020. Oikealla tuomariston puheenjohtaja Joona Räsänen ja vasemmalla Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Arviointikriteereinä uudistaminen ja yhteistyötaidot

Ehdokkaiden arviointikriteereissä painotetaan erityisesti uudistamis- ja yhteistyötaitoja. Miten valtuutettu toimii esimerkillisesti valtuustotyössä ja edistää kunnan menestymistä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kuntalaisten, järjestöjen, yritysten, viranhaltijoiden, työntekijöiden, muiden kuntapäättäjien ja sidosryhmien kanssa?

Ehdotukseen pyydettiin myös käytännön esimerkkejä henkilön toiminnasta näillä kriteereillä:

  • Elää ajassa, ennakoi tulevaisuutta ja tunnistaa muutosten tuomat mahdollisuudet
  • Tukee uudistumista ja edistää uusia toimintatapoja
  • Ajattelee strategisesti, avoimesti ja pitkäjänteisesti tulevaisuutta painottaen
  • Toimii vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen
  • Rakentaa joukkuepelaajana luottamusta ja yhteistyötä valtuustossa, kunnan sisällä ja ulospäin
  • Kuuntelee kuntalaisia avoimessa vuorovaikutuksessa ja edistää laajaa osallistumista
  • Arvostaa henkilöstön osaamista, edistää yhteistyötä kuntajohdon kanssa ja nostaa esiin kunnan onnistumisia

Ehdokkaita kilpailuun ovat voineet ilmoittaa luottamushenkilöt itse, kuntien henkilöstö tai kuntalaiset. Ilmiantolomakkeessa kysyttiin ilmiannon perustelut sekä ehdotuksen tekijän ja yhden suosittelijan yhteystiedot.

Kilpailun voittajan valitsi asiantuntijaraati, jossa on edustettuna sekä kunta-alan asiantuntijoita että luottamushenkilöitä. Raadissa olivat tänä vuonna Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen, entinen kuntaministeri Anu Vehviläinen, Vuoden valtuutettu 2019 Hilkka Kemppi, Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila, Turun kaupunginvaltuuston nuorin jäsen Alvar Euro, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja muita Kuntaliiton asiantuntijoita.

 

Kuntaliiton tiedote 10.9.2020: Heikki Hakala Lempäälästä on vuoden valtuutettu 2020