Etsimme vuoden valtuutettua

Lähetä ehdotuksesi 14. elokuuta 2020 mennessä!

Löytyykö valtuustostanne esimerkillinen yhteistyön edistäjä ja tulevaisuuden rakentaja? 

Kuntaliitto jakaa tänä vuonna toista kertaa Vuoden valtuutettu -palkinnon. Kilpailun avulla Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota paikallisdemokratian merkitykseen ja nostaa esiin kuntien luottamushenkilöiden tekemää tärkeää työtä. 

Vuoden valtuutettu palkitaan Kuntamarkkinoilla syyskuussa. Palkinnoksi voittaja saa Assi Arnimaa-Leinosen  suunnitteleman kunniamerkin ja kunniakirjan. Lisäksi voittaneen valtuutetun valtuusto saa käyttöönsä Kuntaliiton myöntämän 10.000 euron stipendin koulutukseen ja konsultointiin käytettäväksi.

Arviointikriteereinä uudistaminen ja yhteistyötaidot

Arviointikriteereissä painotetaan erityisesti uudistamis- ja yhteistyötaitoja. Miten valtuutettu toimii esimerkillisesti valtuustotyössä ja edistää kunnan menestymistä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kuntalaisten, järjestöjen, yritysten, viranhaltijoiden, työntekijöiden, muiden kuntapäättäjien ja sidosryhmien kanssa?

Ehdotukseen odotetaan myös käytännön esimerkkejä henkilön toiminnasta näillä kriteereillä:

  • Elää ajassa, ennakoi tulevaisuutta ja tunnistaa muutosten tuomat mahdollisuudet
  • Tukee uudistumista ja edistää uusia toimintatapoja
  • Ajattelee strategisesti, avoimesti ja pitkäjänteisesti tulevaisuutta painottaen
  • Toimii vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen
  • Rakentaa joukkuepelaajana luottamusta ja yhteistyötä valtuustossa, kunnan sisällä ja ulospäin
  • Kuuntelee kuntalaisia avoimessa vuorovaikutuksessa ja edistää laajaa osallistumista
  • Arvostaa henkilöstön osaamista, edistää yhteistyötä kuntajohdon kanssa ja nostaa esiin kunnan onnistumisia

 

Kilpailuun ilmoittautumisaika on 10.3.-14.8.2020

Ehdokkaita kilpailuun voivat ilmoittaa luottamushenkilöt itse, kuntien henkilöstö tai kuntalaiset. Ilmiantolomakkeessa kysytään ilmiannon perustelut sekä ehdotuksen tekijän ja yhden suosittelijan yhteystiedot.

Tässä linkki KILPAILULOMAKKEESEEN.

Kilpailun voittajan valitsee asiantuntijaraati, jossa on edustettuna sekä kunta-alan asiantuntijoita että luottamushenkilöitä. Raadissa ovat Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen, entinen kuntaministeri Anu Vehviläinen, Vuoden valtuutettu 2019 Hilkka Kemppi, Vaalan kunnanjohtaja Miira Raiskila, Turun kaupunginvaltuuston nuorin jäsen Alvar Euro, Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja muita Kuntaliiton asiantuntijoita.

 

Vuoden 2019 valtuutetuksi valittiin Hilkka Kemppi Asikkalasta

Asikkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hilkka Kemppi on nimetty vuoden valtuutetuksi Kuntaliiton järjestämässä kilpailussa. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn kilpailuun ehdotettiin 46 valtuutettua 35 kunnasta. Asiantuntijaraati arvosti erityisesti luottamushenkilön uudistamis- ja yhteistyötaitoja.

lateral-image-left