Kuntalaisten osallistuminen

Edustuksellista demokratiaa täydentämään on erityisesti 1990-luvulta lähtien kehitetty suoran osallistumisen käytäntöjä, joiden kautta kuntalaiset voivat suoremmin vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.

Lainsäädännössämme kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ovat vahvasti esillä, ja ne on turvattu myös useissa erityislaeissa.

Kuntalain (22 §) mukaan valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi vapaasti päättää siitä, miten se tämän velvollisuutensa käytännössä toteuttaa.

Osallistumisen muodot

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti

 • järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja
 • selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
 • valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin
 • järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun
 • suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
 • tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Suora osallistuminen on saanut 2000-luvulla myös uusia kuntalaisia voimaannuttavia muotoja, joita ovat

 • yhteisösuunnittelu
 • visiointi
 • fokusryhmätyöskentely
 • asiakasraadit
 • kuntalaisfoorumeihin osallistuminen.
Kunnalliset kansanäänestykset

Kunnalliset kansanäänestykset

Kunnallisista kansanäänestyksistä säädetään kuntalaissa (410/2015, §24 ja §25). Kansanäänestyksen toimeenpanosta päättää valtuusto. Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan
narrow
Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Kuntalaisaloite on yksittäisen asukkaan tai asukasryhmien laatima kirjallinen aloite, jonka kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman
narrow
Käyttäjälähtöinen osallistuminen

Käyttäjälähtöinen osallistuminen

Käyttäjälähtöisyys kuntapalveluissa tarkoittaa asukkaiden tarpeista lähtevää palvelujen kehittämistä ja kehittämisen painopisteen siirtämistä tuottajakeskeisyydestä käyttäjälähtöisyyteen.
narrow

Kuntaliiton strategia: Onnistuva Suomi tehdään lähellä!

Huh huh mikä painajainen! Muutosten tuulet pauhasivat, vanhat keinot eivät tepsineet eikä uusiakaan löytynyt. Onneksi se oli vain pahaa unta! Kuntaliitto korostaa strategiassaan askeleen edellä olemista, yhteistyötä yli rajojen sekä uudistavaa
narrow
Kuntalaiset keskiöön

Kuntalaiset keskiöön

Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon.
narrow
Osallistuva budjetointi

Osallistuva budjetointi

narrow
Osallisuuden arviointi ja mittaaminen

Osallisuuden arviointi ja mittaaminen

Osallisuuden arviointiin ja mittaamiseen on saatavilla kuntakohtaista vertailutietoa. Tiedot ovat maksuttomasti ja vapaasti saatavilla.
lateral-image-right
Päivi Kurikka

Etunimi
Päivi
Sukunimi
Kurikka
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2509
Kännykkä
+358 50 301 9068
Vastuualueet
 • Kuntademokratia ja kuntalaisten osallistuminen
 • Kumppanuustoiminta, kuntien ja järjestöjen yhteistyö
 • Asukkaat sote- ja maakuntauudistuksen keskiöön-projekti
 • Kuntademokratiaverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Demokratiatiimi
Sirkka-Liisa Piipponen

Etunimi
Sirkka-Liisa
Sukunimi
Piipponen
erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2741
Kännykkä
+358 50 448 3366
Vastuualueet
 • Kuntien luottamushenkilöihin, toimielimiin ja palkkioihin liittyvät selvitykset
 • Kuntavaaleihin liittyvä tietotuotanto
 • Kuntademokratiaverkosto
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Demokratiatiimi
Tilastoasiantuntijat
tags