EU-rahoitustietoa kunnille

EU:n erillisohjelmat

EU:n erillisohjelmia toteutetaan useilla eri politiikanaloilla. Näiden ohjelmien hankerahoitusta haetaan ja rahoitus myönnetään pääsääntöisesti Euroopan komissiosta tai sen alaisista virastoista.

Ohjelmat toteuttavat EU:n poliittisia tavoitteita ja strategioita, kuten Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa. Rahoitus edellyttää lähes aina useampaa eurooppalaista hankekumppania ja usein omarahoitusosuutta. Ohjelmiin voivat osallistua myös EU:n ulkopuoliset ns. assosioituneet maat ohjelmasta riippuen.

Hankkeiden koko vaihtelee ohjelmasta riippuen 15 000 eurosta monen miljoonan hankkeisiin. EU:n rahoitusosuus hankkeelle on ohjelmasta ja hankemuodosta riippuen 15–100 prosenttia.

Jokaisella ohjelmalla on omat sisällöt ja teemat, hakuajat sekä osallistumisvaatimukset.

Erillisohjelmien hankehaku eli avoimet ehdotuspyynnöt järjestetään koko EU:n alueella yleensä kerran tai muutaman kerran vuodessa. Hanke-ehdotuksen laatimiselle on yleensä aikaa muutama kuukausi. Kilpailu erillisohjelmista rahoitettavista hankkeista on suurta, mutta toisaalta hankkeet ovat yleensä korkeatasoisia.

Ohessa on esitelty kunnille keskeisimpiä ohjelmia aloittain.

Elinkeinojen edistäminen

Kansalais- ja ystävyyskuntatoiminta

Koulutus, nuoriso, liikunta ja kulttuuri

Liikenne, energiaverkot ja tietoliikenne

Maahanmuutto

Terveys

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Työllisyys ja sosiaaliasiat

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat