EU-rahoitustietoa kunnille

EU:n rakenne- ja investointirahastot

ERI-rahastot eli Euroopan rakenne- ja investointirahastot ovat Suomessa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Lisäksi rahoituksella tuetaan Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmia.

Politiikan sisältöä ohjaa asetuspaketti, joka koostuu Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI) koskevan yleisasetuksen lisäksi rahastokohtaisista asetuksista (EAKR, ESR ja koheesiorahasto) ja Euroopan alueellisen yhteistyön asetuksista.

Komission kanssa tehtävä kumppanuussopimus määrittelee Suomessa käytössä olevien ERI-rahastojen yhteiset tavoitteet ja työnjaon ohjelmakaudella 2014-2020. Kumppanuussopimuksessa sovitaan ERI-rahastojen toiminnalle asetettavista tavoitteista kansallisella tasolla.

EAKR ja ESR

Eurooppalainen alueellinen yhteistyö ja ENI CBC - EU:n ulkorajayhteistyö

Maaseudun kehittäminen

Innovatiivisten kaupunkiratkaisujen rahoitusohjelma

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • aluepolitiikka, aluepoliittinen suunnittelu
  • Itämeri-asiat