EU ja kansainvälisyys

Euroopan alueiden komitea

Alueiden komitean Suomen valtuuskunta

Euroopan alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista. Komitea aloitti toimintansa vuonna 1994. Alueiden komitea tuo kuntien ja alueiden näkemykset EU:n päätöksentekoon. Komitea pyrkii edistämään läheisyysperiaatteen noudattamista ja vahvistamaan alueellista yhteenkuuluvuutta EU:n jäsenmaissa.

Alueiden komiteaan kuuluu 350 jäsentä ja 350 varajäsentä, joiden toimikausi on viisi vuotta. Nykyinen toimikausi käynnistyi helmikuussa 2015.

Suomen valtuuskuntaan alueiden komiteassa kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Komitean jäsenet ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisessa vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Espoon kaupunginvaltuutettu Markku Markkula on alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Suomen valtuuskunta

Varsinaiset jäsenet​ ​

Pauliina Haijanen

Varatuomari, kunnallisneuvos
Pauliina Haijanen (KOK)
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen
Isotuvantie 4 as 15, 23800 Laitila
02 853 912
0400 723 952
pauliina(at)haijanen.fi

Heltimoinen

Levikkipäällikkö
Ilpo Heltimoinen (PS)

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen

ilpo(at)heltimoinen.fi​

Sirpa Hertell
 

Pääsihteeri
Sirpa Hertell (Vihr.)

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen
Yhteistuvantie 1
02730 Espoo 
050 566 6818
sirpa.hertell(at)vihreat.fi​

 Anne Karjalainen Rehtori
Anne Karjalainen (SDP)

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen
Vellamontie 23 a 2
04230  Kerava 
050 539 0744
anne.m.karjalainen(at)kerava.fi 
Gun-Mari Lindholm
 

​Lagtingsledamot
Gun-Mari Lindholm (Moderat Samling för Åland)
Lemland
Ålands lagting, PB 69
AX-22101 Mariehamn, Åland
0457 526 7452
gun-mari.lindholm(at)lagtinget.ax

Markku Markkula

Diplomi-insinööri
Markku Markkula (KOK)
Euroopan Alueiden komitean 1. varapuheenjohtaja

Espoon kaupunginvaltuuston jäsen
Sinitiaisenkuja 4 B
02660 Espoo
050 464 2455
markku.markkula(at)cor.europa.eu​

Ossi Martikainen

Yhteiskuntatieteiden maisteri
Ossi Martikainen (Kesk)
NAT-valiokunnan puheenjohtaja

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen
Savonjärventie 84
73100 Lapinlahti
040 5926 769
ossimartikainen(at)outlook.com

 

Mikkel Näkkäläjärvi

 

Demarinuorten puheenjohtaja, opiskelija
Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)
Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen
0400 765 002
mikkel.nakkalajarvi@gmail.com

Satu Tietari

Yhteiskuntatieteiden maisteri 
Satu Tietari (Kesk)
Säkylän kunnanvaltuuston jäsen
Marttilantie 10
27800 Säkylä
050 527 4909
satutie(at)netti.fi ​

 

Varajäsenet​ ​

 

Talouspäällikkö 
Mikko Aaltonen (Vas.)
Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen
050 3022 110
mikko.aaltonen(at)tampere.fi

 

Rehtori
Jari Andersson (KOK)
Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen
Vohlakuja 1
38200 Sastamala
050 338 1609
jari.andersson(at)sastamala.fi

Kasvatustieteiden yo
Tiina Elovaara (Sininen tulevaisuus)
Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen
tiina.elovaara(at)tiinaelovaara.fi

 

 

Skolföreståndare
Patrik Karlsson (SFP)
Ledamot av Vanda stadsfullmäktige
Skimmelgränden 4 A 4
01200 Vanda
040 728 6447
patrik.karlsson(at)vantaa.fi

 

Terhi Koulumies (KOK)
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen
Teljäntie 7 D 45
00350 Helsinki
050 350 0055
koulumies(at)gmail.com

 

Merja Lahtinen

Lukion lehtori 
Merja Lahtinen (Kesk.)
Jämsän kaupunginvaltuuston jäsen
Partalantie 234
42100 Jämsä
040 846 8907
lahtinen.merja(at)gmail.com

Oikeustieteiden opiskelija
Matias Mäkynen (SDP)
Vaasan kaupunginvaltuuston jäsen
Erämiehenkatu 52 F 6
65370 Vaasa 
040 509 4409
matias.makynen(at)gmail.com  ​

 

Sanna Parkkinen

 

KM, erityisluokanopettaja
Sanna Parkkinen (SDP)
Liperin kunnanvaltuuston jäsen
Alokaspolku 7, 80400 Ylämylly
050 344 2505
sanna.parkkinen(at)liperi.fi

 

Lagtingsledamot
Tony Wikström (Ålands Socialdemokrater)
Mariehamn
Ålands lagting, PB 69
AX-22101 Mariehamn, Åland
0405 873 417
tony.wikstrom(at)lagtinget.ax

Euroopan alueiden komitean toimielimet

​Alueiden komitean toimielimet ovat työvaliokunta, täysistunto ja kuusi valiokuntaa.

Työvaliokunta

Työvaliokunta vastaa komitean työskentelyn järjestelystä, laatii komitean poliittisen ohjelman ja päättää lausuntojen laadinnasta. Työvaliokunnan suomalaisjäsenet ovat Pauliina Haijanen sekä Anne Karjalainen.

Täysistunto

Täysistunto on viisi kertaa vuodessa järjestettävä kokous, johon osallistuu komitean koko jäsenistö. Viimeisimmät katsaukset alueiden komitean täysistuntoihin löytyvät tästä linkistä.

Valiokunnat

Alueiden komitean kuusi valiokuntaa valmistelevat lausuntoluonnoksia ja järjestävät konferensseja omaan toimialaansa kuuluvista aiheista.

Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitikka ja EU:n talousarvio -valiokunta (COTER):

Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus - Rakennerahastot - Aluesuunnittelu - Taajamapolitiikka - Asuminen - Liikenne, mm. Euroopan laajuiset liikenneverkot - Makroalueet- Alueellinen yhteistyö - Alueelliset tilastot ja indikaattorit - EU:n vuotuinen talousarvio - Monivuotinen rahoituskehys - Paikallis- ja aluetason julkistalous.

COTER:n suomalaisjäsenet ovat Pauliina Haijanen, Anne Karjalainen ja Ossi Martikainen

Talouspolitiikka -valiokunta (ECON):

Teollisuuspolitiikka - Pk-yrityspolitiikka - Talous- ja rahapolitiikka - Talouden ohjaus ja hallinta, talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso - Sisämarkkinat - Kansainvälinen kauppa ja tullitariffit - Kilpailu ja valtiontukipolitiikka.

ECON:n suomalaisjäsenet ovat Pauliina Haijanen, Ilpo Heltimoinen ja Satu Tietari

Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri -valiokunta (SEDEC):

Työllisyyspolitiikka - Sosiaalipolitiikka ja sosiaaliturva - Liikkuvuus - Yhtäläiset mahdollisuudet - Yleissivistävä ja ammatillinen koulutus - Innovointi, tutkimus ja teknologia - Digitaalistrategia - EU:n tietoyhteiskunta, mm. Euroopan laajuiset tieto- ja viestintätekniikkaverkot  - Audiovisuaalialan teollisuus ja mediatekniikat - Nuoriso ja urheilu - Monikielisyys ja vähemmistökielten tukeminen - Kulttuuri ja kulttuurinen monimuotoisuus.

SEDEC:n suomalaisjäsenet ovat Anne Karjalainen, Gun-Mari Lindholm ja Markku Markkula

Kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat -valiokunta (CIVEX):

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue - EU:n perusoikeuskirja - Aktiivinen kansalaisuus - EU:n viestintäpolitiikka - Hallinnon hajauttaminen - Perussopimusasiat - Monitasoinen hallinto - Paikallinen ja alueellinen hallinto- Sääntelyn parantaminen (mm. hallinnollisen rasituksen vähentäminen ja sääntelyn toimivuus) - Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet - Maahanmuuttopolitiikka, turvapaikka- ja viisumiasiat - Ulkosuhdepolitiikka- Laajentuminen - Naapuruuspolitiikka - Itäinen kumppanuus - EU:n Välimeren-politiikka - Hajautettu kehitysyhteistyö - Ulkoinen hallinnollinen yhteistyö ja valmiuksien kehittäminen - Kansainväliset sopimukset ja neuvottelut - Kansainvälinen terrorismi ja rajavalvonta.

CIVEX:n suomalaisjäsenet ovat Markku Markkula, Gun-Mari Lindholm ja Mikkel Näkkäläjärvi

Luonnonvarat -valiokunta (NAT):

Maaseudun kehittäminen ja YMP - Kalatalous - Elintarviketuotanto - Meripolitiikka - Kansanterveys - Kuluttajansuoja - Metsätalous - Väestönsuojelu- Matkailu.

NAT:n suomalaisjäsenet ovat Ilpo Heltimoinen, Sirpa Hertell ja Ossi Martikainen

Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia- valiokunta (ENVE):

Ilmastonmuutos: sopeutuminen ja hillitseminen - Uusiutuvat energiamuodot -Ympäristöpolitiikka - Euroopan laajuiset energiaverkot - Uudet energiapolitiikat - Aluekehitystä palveleva avaruuspolitiikka (Galileo, GMES/Kopernikus ja näihin liittyvät kysymykset).

ENVE:n suomalaisjäsenet ovat Sirpa Hertell, Mikkel Näkkäläjärvi ja Satu Tietari

Talous- ja hallintoasiain komissio (CFAA):

Huolehtii alueiden komitean sisäisestä hallinnosta ja talousasioista. CFAA:n suomalaisjäsenenä on Satu Tietari. 

Lisää aiheesta:

Alueiden komitean  verkkosivut

Alueiden komitean työskentelyasiakirjojen rekisteri (TOAD)

tags
Erja Horttanainen

Etunimi
Erja
Sukunimi
Horttanainen
EU-asiain päällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2528
Kännykkä
+358 50 5252145
Vastuualueet
  • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
  • EU:n alueiden komitea
  • Kuntaliiton EU-politiikka
  • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
  • Maahanmuuttoasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
EU- ja kansainväliset asiat
Anu Wikman-Immonen

Etunimi
Anu
Sukunimi
Wikman-Immonen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2532
Kännykkä
+358 50 525 2874
Vastuualueet
  • maahanmuuttoasiat
  • EU:n alueiden komitea
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
EU- ja kansainväliset asiat