EU ja kansainvälisyys

Euroopan alueiden komitean toimikausi 2020-2025

Euroopan alueiden komitean Suomea edustavaksi varapuheenjohtajaksi on valittu Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Markku Markkula. Valinnasta päätti alueiden komitean täysistunto 12. helmikuuta Brysselissä. Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen valittiin samalla alueiden komitean työvaliokunnan jäseneksi. Markku Markkulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Sari Rautio Hämeenlinnasta ja Karjalaisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mikkel Näkkäläjärvi Rovaniemeltä. 

Valiokuntien järjestäytymiskokouksissa Anne Karjalainen valittiin SEDEC-valiokunnan puheenjohtajaksi.

Markku Markkula on alueiden komitean Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja Anne Karjalainen valtuuskunnan varapuheenjohtaja. 

Alueiden komitean puheenjohtajaksi valittiin kreikkalainen Apostolos Tzitzikostas. Hän on Keski-Makedonian alueen edustaja. Varapuheenjohtajaksi valittiin portugalilainen Vasco Alves Cordeiro

Euroopan alueiden komitea on EU:n päätöksentekoon osallistuva neuvoa-antava elin. Sen päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat. Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista, digitalisaatiosta ja aluepolitiikasta. Viime aikoina myös Itämeri-asiat ovat korostuneet.   

Alueiden komiteassa on yhteensä 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä. Komitean jäsenet nimittää ministerineuvosto. Esityksen Suomen edustajiksi tekee valtioneuvosto. Jäsenet valittiin viiden vuoden toimikaudeksi 2020 - 2025. Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Suomen valtuuskunta

Varsinaiset jäsenet​ ​

 

Diplomi-insinööri

Markku Markkula (KOK)
Espoon kaupunginvaltuuston jäsen, Uudenmaan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja
puh. 050 464 2455
markku.markkula(at)aalto.fi

Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Sari Rautio (Kok.)
Hämeenlinnan kaupunginvaltuuston jäsen
Hämeen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja

puh. 040 5220933

sari.rautio(at)hameenlinna.fi​

 

Rehtori
Anne Karjalainen (SDP)

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen

puh. 050 539 0744
karjalainen.m.anne(at)gmail.com 

  Opiskelija 
Mikkel Näkkäläjärvi (SDP)

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen, Lapin liiton maakuntavaltuuston varajäsen
puh. 0400 765002
mikkel.nakkalajarvi(at)gmail.com 

 

​Luokanopettaja
Mirja Vehkaperä (Kesk.)
Oulun kaupunginvaltuuston jäsen
puh. 050 512 1949
mirja.vehkapera(at)ouka.fi

 

Luokanopettaja
Satu Haapanen (Vihr.)
Oulun kaupunginvaltuuston jäsen, Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen varajäsen
puh. 040 575 1612
satu.haapanen(at)ouka.fi​

 

Levikkipäällikkö
Ilpo Heltimoinen (PS)
Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen
ilpo(at)heltimoinen.fi

 

Talous- hallintojohtaja  
Mikko Aaltonen (Vas.)
Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen, Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen
puh. 050 302 2110
mikko.aaltonen(at)tampere.fi ​

 

Lagtingsledamot 
Bert Häggblom
Ålands lagting
tfn. +358 457 526 7477
bert.haggblom(at)lagtinget.ax ​

 

Varajäsenet​ ​

 

Kunnallisneuvos 
Pauliina Haijanen (Kok.)
Laitilan kaupunginvaltuuston jäsen
puh. 0400 723 952
pauliina(at)haijanen.fi

 

Rehtori
Jari Andersson (Kok.)
Sastamalan kaupunginvaltuuston jäsen
puh. 050 338 1609
jari.andersson(at)sastamala.fi

KM, erityisluokanopettaja
Sanna Rissanen (SDP)
Liperin kunnanvaltuuston jäsen
Pohjois-Karjalan liiton maakuntahallituksen jäsen
050 344 2505
sanna.rissanen(at)edu.liperi.fi

 

Yhteiskuntatieteiden maisteri
Joonas Honkimaa (SDP)
Kouvolan kaupunginvaltuuston jäsen
Kymenlaakson liiton maakuntahallituksen varajäsen
puh. 040 540 6458
joonas.honkimaa(at)gmail.com

Lukion lehtori
Merja Lahtinen (Kesk.)
Jämsän kaupunginvaltuuston jäsen
puh. 040 846 8907
lahtinen.merja(at)gmail.com

 

Maatalousyrittäjä, kasvatustieteen maisteri 
Pekka Myllymäki (Kesk.)
Mynämäen kunnanvaltuuston jäsen
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston puheenjohtaja
puh. 0400 828 375
pekka.myllymaki(at)ravea.inet.fi

Vaikuttamisen asiantuntija, FM
Niina Ratilainen (Vihr.)
Turun kaupunginvaltuuston jäsen
Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäsen
puh. 050 378 7791 
ratilainen.niina(at)gmail.com  ​

 

Skolföreståndare
Patrik Karlsson (SFP)
Ledamot av Vanda stadsfullmäktige
tfn. 040 728 6447
patrik.karlsson(at)vantaa.fi

 

Lagtingsledamot
Annette Bergbo
Ålands lagting
tfn. +358 457 595 85 33
annette.bergbo(at)lagtinget.ax

Euroopan alueiden komitean toimielimet

​Alueiden komitean toimielimet ovat työvaliokunta, täysistunto ja kuusi valiokuntaa.

Työvaliokunta

Työvaliokunta vastaa komitean työskentelyn järjestelystä, laatii komitean poliittisen ohjelman ja päättää lausuntojen laadinnasta. Työvaliokunnan suomalaisjäsenet ovat Markku Markkula sekä Anne Karjalainen.

Täysistunto

Täysistunto on viisi kertaa vuodessa järjestettävä kokous, johon osallistuu komitean koko jäsenistö. 

Valiokunnat

Alueiden komitean kuusi valiokuntaa valmistelevat lausuntoluonnoksia ja järjestävät konferensseja omaan toimialaansa kuuluvista aiheista.

Alueellinen yhteenkuuluvuuspolitikka ja EU:n talousarvio -valiokunta (COTER)

COTER:n suomalaisjäsenet ovat Bert Häggblom, Sari Rautio ja Mirja Vehkaperä

Talouspolitiikka -valiokunta (ECON)

ECON:n suomalaisjäsenet ovat Mikko Aaltonen, Ilpo Heltimoinen ja Mikkel Näkkäläjärvi (vakinainen varajäsen Joonas Honkimaa).

Sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri -valiokunta (SEDEC):

SEDEC:n suomalaisjäsenet ovat Anne Karjalainen (valiokunnan puheenjohtaja), Mikko Aaltonen ja Markku Markkula (vakinainen varajäsen Jari Andersson).

Kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat -valiokunta (CIVEX):

CIVEX:n suomalaisjäsenet ovat Satu Haapanen, Mikkel Näkkäläjärvi ja Sari Rautio (vakinainen varajäsen Pauliina Haijanen).

Luonnonvarat -valiokunta (NAT):

NAT:n suomalaisjäsenet ovat Bert Häggblom, Ilpo Heltimoinen ja Mirja Vehkaperä (Vakinainen varajäsen Pekka Myllymäki).

Ympäristö, ilmastonmuutos ja energia- valiokunta (ENVE):

ENVE:n suomalaisjäsenet ovat Satu Haapanen (vakinainen varajäsen Niina Ratilainen), Anne Karjalainen (vakinainen varajäsen Sanna Parkkinen) ja Markku Markkula.

 

Lisää aiheesta:

Alueiden komitean  verkkosivut

Alueiden komitean työskentelyasiakirjojen rekisteri (TOAD)

tags
Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

EU-asiain päällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Vastuualueet
  • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
  • EU:n alueiden komitea
  • Kuntaliiton EU-politiikka
  • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi