EU ja kansainvälisyys

Kunta-alan kansainväliset organisaatiot ja järjestöt

CEMR on vuonna 1951 perustettu Euroopan maiden kuntaliittojen kattojärjestö, joka edustaa noin 130 000 eurooppalaista kuntaa 41 maassa toimivan 60 kansallisen jäsenliittonsa kautta. CEMR on vahvasti poliittinen paikallishallinnon edunvalvontajärjestö erityisesti EU:iin päin.

Vuonna 1949 perustetun Euroopan neuvoston tehtävänä on turvata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltion periaatteita ja moniarvoista demokratiaa. Neuvoston piirissä vuodesta 1994 nykymuotoisena toiminut kunta- ja aluehallintokongressi aloitti demokratian kehittämisen ruohonjuuritasolla vuonna 1957. Suomi on ollut Euroopan neuvoston jäsen ja edustettuna kongressissa vuodesta 1989.

Kuntien ja kuntaliittojen sekä metropolialueiden maailmanjärjestö UCLG aloitti toimintansa vuonna 2004. Se kokoaa maailman kansalliset kuntajärjestöt ja yksittäiset kaupungit yhdeksi järjestöksi, jonka kautta pyritään esiintymään yhdellä äänellä erityisesti YK:iin päin sekä edustamaan koko maailman kuntakenttää yhtenäisesti.

  

tags