EU ja kansainvälisyys

Kuntaliiton EU-edunvalvonta

Minna Karhunen ja edunvalvonta EU:ssa

Kuntaliitto asettaa EU-toimintansa painopisteet Kuntaliiton hallituksen hyväksymissä EU-poliittisissa linjauksissa, jotka toimivat liiton EU-edunvalvonnan strategisena lähtökohtana. Linjauksia on laadittu muutaman vuoden välein Suomen EU-jäsenyyden alusta lähtien.

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan lähtökohtana on Suomen kunnallishallinnon toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen vaikuttamalla Euroopan unionin toimintaan ja hyödyntämällä EU-jäsenyyden tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.

Kuntaliiton keskeiset EU-edunvalvonnan ​tavoitteet

 • Kuntien ja maakuntien näkökulmat otetaan huomioon EU:n päätöksenteossa
 • EU-lainsäädännön hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset kuntien ja alueiden toimintaan selvitetään ennakolta
 • EU-lainsäädäntöä vähennetään ja yksinkertaistetaan
 • Pohjoismaisen kuntaperusteisen hyvinvointimallin erityispiirteet – tasa-arvo, universaalisuus ja verorahoitteisuus – otetaan huomioon EU:n päätösten valmistelussa
 • Kilpailukykytavoitteilla vahvistetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia
 • Monitasoista hallintoa edistetään läheisyysperiaatteen pohjalta
 • Alueiden komitean asemaa kuntien ja alueiden vaikutuskanavana vahvistetaan
 • Kuntien vaikutusmahdollisuuksia EU-asioiden kansallisessa valmistelussa parannetaan.

 

Lisää aiheesta:

Kuntaliiton Brysselin toimisto

 

tags
Erja Horttanainen

Erja Horttanainen

EU-asiain päällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2528, +358 50 5252145
Vastuualueet
 • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
 • EU:n alueiden komitea
 • Kuntaliiton EU-politiikka
 • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi