EU ja kansainvälisyys

Kuntaliiton EU-edunvalvonta

Minna Karhunen ja edunvalvonta EU:ssa

Kuntaliitto asettaa EU-toimintansa painopisteet Kuntaliiton hallituksen hyväksymissä EU-poliittisissa linjauksissa, jotka toimivat liiton EU-edunvalvonnan strategisena lähtökohtana. Linjauksia on laadittu muutaman vuoden välein Suomen EU-jäsenyyden alusta lähtien.

Kuntaliiton EU-edunvalvonnan lähtökohtana on Suomen kunnallishallinnon toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen vaikuttamalla Euroopan unionin toimintaan ja hyödyntämällä EU-jäsenyyden tarjoamia mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön.

Kuntaliiton keskeiset EU-edunvalvonnan ​tavoitteet

 • Kuntien ja maakuntien näkökulmat otetaan huomioon EU:n päätöksenteossa
 • EU-lainsäädännön hallinnolliset ja taloudelliset vaikutukset kuntien ja alueiden toimintaan selvitetään ennakolta
 • EU-lainsäädäntöä vähennetään ja yksinkertaistetaan
 • Pohjoismaisen kuntaperusteisen hyvinvointimallin erityispiirteet – tasa-arvo, universaalisuus ja verorahoitteisuus – otetaan huomioon EU:n päätösten valmistelussa
 • Kilpailukykytavoitteilla vahvistetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia
 • Monitasoista hallintoa edistetään läheisyysperiaatteen pohjalta
 • Alueiden komitean asemaa kuntien ja alueiden vaikutuskanavana vahvistetaan
 • Kuntien vaikutusmahdollisuuksia EU-asioiden kansallisessa valmistelussa parannetaan.

Kuntaliiton tavoitteet Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019

Suomi toimi EU:n puheenjohtajamaana vuoden 2019 jälkipuoliskolla. 

Kuntaliiton EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteissa painotettiin EU:n tulevan ohjelmakauden 2021-2027 merkitystä kunnille ja maakunnille. Lisäksi tavoitteissa nostettiin esille seuraavia teemoja:

 • ilmastopolitiikka, kiertotalous ja energiapolitiikka
 • kaupungistuminen
 • sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy
 • digitalisaatiokehitys
 • maahanmuutto
 • koulutuspolitiikka ja kielten osaaminen

Kuntaliiton eurovaaliohjelma

Kuntaliiton eurovaaliohjelman keskeiset tavoitteet pohjautuivat tulevan ohjelmakauden lisäksi mm. ilmasto-, kiertotalous- ja energiapolitiikkaan, hyvinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisyyn, digitalisaatiokehitykseen sekä koulutuspolitiikkaan ja kielten osaamiseen.

EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteet ja eurovaaliohjelmamme kokonaisuudessaan alta.

Lisää aiheesta:

Kuntaliiton Brysselin toimisto

 

tags
Erja Horttanainen

Etunimi
Erja
Sukunimi
Horttanainen
EU-asiain päällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2528
Kännykkä
+358 50 5252145
Vastuualueet
 • EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
 • EU:n alueiden komitea
 • Kuntaliiton EU-politiikka
 • Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
 • Maahanmuuttoasiat
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
EU- ja kansainväliset asiat
Anu Wikman-Immonen

Etunimi
Anu
Sukunimi
Wikman-Immonen
Erityisasiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2532
Kännykkä
+358 50 525 2874
Vastuualueet
 • maahanmuuttoasiat
 • EU:n alueiden komitea
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
Tiimi
Kansainvälinen tiimi
EU- ja kansainväliset asiat