EU ja kansainvälisyys

Ystävyyskuntatoiminta

Ystävyyskuntatoiminta on vanhin kuntien ja maakuntien kansainvälisen toiminnan muoto ja on sen perusta. Pohjoismainen ystävyyskuntatoiminta on alkanut 1930-luvun loppupuolella ja se on yksi maailman vanhimmista kuntayhteistyön muodoista. Ystävyyskuntatoiminta Pohjoismaissa perustui naapurimaiden auttamiseen kun taas lännempänä sodan jälkeinen jälleenrakennus oli ystävyyskuntatoiminnan lähtökohta.  

Suomalaisilla kunnilla ja maakunnilla on noin 1000 ystävyyskuntaa tai -aluetta noin 40 eri maassa. Eniten ystävyyskuntia on lähialueilla: Pohjoismaissa, Venäjällä ja Virossa. Lähes 90 % maamme kunnista on mukana ystävyyskuntatoiminnassa. Euroopan mailla on yli 15 000 ystävyyskuntasuhdetta.

Ystävyyskuntatoiminta tarjoaa hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön eri toimialoilla. Se mahdollistaa hyvien käytäntöjen ja toimintamallien vertailua. Lisäksi ystävyyskuntatoiminta edistää siinä mukana olevien osapuolten, esimerkiksi koulujen ja kansalaisjärjestöjen kansainvälistymistä.

Ystävyyskuntatoiminta on perinteisesti keskittynyt kulttuuri-, urheilu- sekä nuoriso- ja koululaisvaihtoihin. Viime vuosina ystävyyskuntatoimintaa on kuitenkin kehitetty enemmän strategisen ja toimialakohtaisen verkostoitumisen sekä elinkeinopoliittisen yhteistyön suuntaan.

Kuntaliitto kartoittaa muutaman vuoden välein suomalaisten kuntien ja maakuntien kansainvälistä sekä ystävyyskuntatoimintaa. Sivun alareunassa on Suomen ja Venäjän sekä Suomen ja Kiinan ystävyyskuntatoimintaa koskevien kyselyjen yhteenvedot. 

Lisää aiheesta:

CEMR:n ystävyyskuntatoiminnan verkkosivut

tags
Arja Puukko

Arja Puukko

Kansainvälisten as.koordinaattori
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Vastuualueet
  • EU:n alueiden komitea
  • Verkkosivut
  • Ystävyyskuntatoiminta
  • Kuntaliiton kansainväliset vieraat