Johtaminen ja kehittäminen

Kuntajohtaminen

Hyvä johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä. Kuntajohtaminen on kunnan perustehtävän haltuun ottamista ja vastuun kantamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimaista sekä kestävästä kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

Kuntajohtaminen on kokonaisuus, joka muodostuu johtamisen eri näkökulmista ja tasoista. Luottamushenkilö- ja ammattijohdon yhteistyöllä strategisesti johdetut kunnat menestyvät tulevaisuuden haasteissa. 

Johtaminen tarkoittaa aina viime kädessä ihmisten toiminnan ohjaamista. Johtaminen yhdistetään usein ensisijaisesti organisaatioon tai työyhteisöön, mutta kunnassa johtamisen lähtökohtana ovat samalla kuntalaisten hyvinvoinnin sekä koko kuntayhteisön ja sen elinvoiman johtamisen näkökulmat.

Kunnan itsehallinnollisen olemuksen ja laajan tehtäväkentän vuoksi johtamistehtävät kunnassa jakaantuvat luottamushenkilö- ja ammattijohtamiseen. Jatkuvasti yhä nopeampien muutosten keskellä toimiminen edellyttää kunnilta ketterää ja tietoon perustuvaa strategista johtamista.

Kuntien toiminnan uudistaminen

Kunnat ja maakunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä meneillään olevien hallinnon uudistusten vuoksi. Tulevat vuodet edellyttävät vahvaa muutoksen hallintaa. Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen ovat keinoja toiminnan uudistamiseen näissä muutoksissa.

Kuntaliiton tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa kuntien, kuntayhtymien ja Kuntaliiton toiminnassa tarvittavaa ajankohtaista ja tieteellisesti analysoitua tietoa. Tutkimustoiminnan keskeisenä lähtökohtana on tutkimustulosten yleistettävyys ja soveltamismahdollisuudet. Myös kuntien toimintaympäristön tulevien muutosten ennakointi on tutkimustoimintamme keskeisiä lähtökohtia.

Kuntaliitto painottaa tutkimustoiminnassaan aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmiensä kanssa, jotta kuntiin kohdistuvan tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia voidaan konkreettisesti hyödyntää kunta-alan kehittämisessä.

Tulevaisuuden kunta

Kunnan tulevaisuus on monin tavoin avoin ja sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa.

Kunnan tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit muutostrendit sekä maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako. Nämä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Tulevaisuus on tekemisen kysymys. Jokaisessa kunnassa on vahvuuksia ja ominaisuuksia menestyvän kunnan tulevaisuuteen. Keskeistä on löytää itselle oikeat painopisteet ja sopivat toimintatavat. Tulevaisuuden kunta -sivuilla Kuntaliitto tukee ja luo edellytyksiä kuntien muutostyön toteuttamiseksi ja toimintatapojen kehittämiseksi.

Aiheesta lisää

Turpäkäräjät-videot

Johtajasopimus. Annaliisa Oksanen 12.11.2020

Kuntajohtaminen

Kuntien toiminnan uudistaminen

Tulevaisuuden kunta

Kuntaliitto kuntien kehittäjäkumppanina

Kuntavaalit

Kuntavaalit 2021

Seuraavat kuntavaalit järjestetään kesäkuussa 2021. Silloin meillä on mahdollisuus valita, kuka meitä edustaa kuntien päättävissä elimissä. Kuntavaalit ovat meille ennen kaikkea lähidemokratiaa edustavat vaalit, joissa valitaan ne päättäjät, jotka ovat lähimpänä jokapäiväistä arkeamme.  

lateral-image-left
tags
Tuula Jäppinen

Tuula Jäppinen

Innovaatioasiantuntija
Strategiayksikkö, Strategia, kehitys ja TKI-toiminnan koordinaatio
+358 9 771 2583, +358 50 520 0385
Vastuualueet
  • ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta