Johtaminen ja kehittäminen

Kuntajohtaminen

Hyvä johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä. Kuntajohtaminen on kunnan perustehtävän haltuun ottamista ja vastuun kantamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimaista sekä kestävästä kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

Kuntajohtaminen on kokonaisuus, joka muodostuu johtamisen eri näkökulmista ja tasoista. Luottamushenkilö- ja ammattijohdon yhteistyöllä strategisesti johdetut kunnat menestyvät tulevaisuuden haasteissa. 

Johtaminen tarkoittaa aina viime kädessä ihmisten toiminnan ohjaamista. Johtaminen yhdistetään usein ensisijaisesti organisaatioon tai työyhteisöön, mutta kunnassa johtamisen lähtökohtana ovat samalla kuntalaisten hyvinvoinnin sekä koko kuntayhteisön ja sen elinvoiman johtamisen näkökulmat.

Kunnan itsehallinnollisen olemuksen ja laajan tehtäväkentän vuoksi johtamistehtävät kunnassa jakaantuvat luottamushenkilö- ja ammattijohtamiseen. Jatkuvasti yhä nopeampien muutosten keskellä toimiminen edellyttää kunnilta ketterää ja tietoon perustuvaa strategista johtamista.

Kuntien toiminnan uudistaminen

Kunnat ja maakunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä meneillään olevien hallinnon uudistusten vuoksi. Tulevat vuodet edellyttävät vahvaa muutoksen hallintaa. Ennakointi, innovointi, kokeilut ja kehittäminen ovat keinoja toiminnan uudistamiseen näissä muutoksissa.

Kuntaliiton tutkimustoiminnan tavoitteena on tuottaa kuntien, kuntayhtymien ja Kuntaliiton toiminnassa tarvittavaa ajankohtaista ja tieteellisesti analysoitua tietoa. Tutkimustoiminnan keskeisenä lähtökohtana on tutkimustulosten yleistettävyys ja soveltamismahdollisuudet. Myös kuntien toimintaympäristön tulevien muutosten ennakointi on tutkimustoimintamme keskeisiä lähtökohtia.

Kuntaliitto painottaa tutkimustoiminnassaan aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmiensä kanssa, jotta kuntiin kohdistuvan tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia voidaan konkreettisesti hyödyntää kunta-alan kehittämisessä.

Tulevaisuuden kunta

Kunnan tulevaisuus on monin tavoin avoin ja sen roolit sekä toimintatavat ovat muuttumassa.

Kunnan tulevaisuuteen vaikuttavat kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit muutostrendit sekä maakuntauudistuksen tehtävien ja vastuiden uusjako. Nämä haastavat kunnan toimintaa ja toimintatapoja.

Tulevaisuus on tekemisen kysymys. Jokaisessa kunnassa on vahvuuksia ja ominaisuuksia menestyvän kunnan tulevaisuuteen. Keskeistä on löytää itselle oikeat painopisteet ja sopivat toimintatavat. Tulevaisuuden kunta -sivuilla Kuntaliitto tukee ja luo edellytyksiä kuntien muutostyön toteuttamiseksi ja toimintatapojen kehittämiseksi.

Kuntajohtaminen

Kuntien toiminnan uudistaminen

Tulevaisuuden kunta

Kuntaliitto kuntien kehittäjäkumppanina

Sote-uudistus ja Kuntaliitto

Tälle sivulle kootaan ajankohtaista tietoa sote-uudistuksen valmistelusta, tilannekuvasta sekä Kuntaliiton näkemyksistä ja kannanotoista. Käynnissä olevalla lausuntokierroksella Kuntaliitto työstää lausuntoa tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa yhdessä kuntien kanssa.

lateral-image-left
tags
Palvelusähköposti-symboli

Etunimi
Palvelusähköposti
Sukunimi
kuntajohtaminen

Yhteystiedot
Vastuualueet

 
Palvelemme kuntajohtamista koskevissa asioissa ja kysymyksissä.

 
Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.

Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Palvelusähköpostit
Jarkko Majava

Etunimi
Jarkko
Sukunimi
Majava
kehityspäällikkö

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2860
Kännykkä
+358 50 3252306
Vastuualueet
  • Kunta- ja aluejohtaminen
  • Strateginen johtaminen
  • Sertifioidut johtamisvalmennusohjelmat
  • Uuden sukupolven organisaatiot -verkostoprojekti
  • Kuntaliiton strategia ja tulevaisuustyö
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Kuntakehitys, demokratia ja johtaminen
Tiimi
Johtamisen tiimi
Tuula Jäppinen

Etunimi
Tuula
Sukunimi
Jäppinen
innovaatio-asiantuntija

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2583
Kännykkä
+358 50 520 0385
Vastuualueet
  • Ennakointi- ja tulevaisuustyö
  • Kuntaliiton strategiatyö ja innovaatiotoiminta
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Strategia ja kehitys